Pracovní zahraniční cesta - Postřehy z Ameriky - Den třetí

23.09.2011