Projevy

Petice pro korunu

25.02.2015 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákoník práce - senátní návrh

25.02.2015 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Fond pro strategické investice

25.02.2015 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu

25.02.2015 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

14.01.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 5. schůze více..

Zákon o veřejných zakázkách

14.01.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 5. schůze více..