Projevy

Novela exekučního řádu - senátní návrh

13.05.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 8. schůze Senátu více..

Zpráva NKÚ za rok 2014

13.05.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 8. schůze Senátu více..

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Školský zákon

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Zákon o hospodaření energií

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Zpráva o živ. prostředí ČR 2013

18.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Novela zákona o NKÚ

18.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Petice pro korunu

25.02.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákoník práce - senátní návrh

25.02.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Fond pro strategické investice

25.02.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu

25.02.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

14.01.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 5. schůze více..