Senátní pracovní cesta - Peru

Peru - Lima, Cusco, Callao

Od: 26.05.2014 08:00 Do: 03.06.2014 23:00

Pracovně zahraniční cesta čtyřčlenné delegace senátorů Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí do Peru se uskuteční ve dnech 26. května – 3. června 2014.

Členové delegace: Ivo Bárek, Petr Gawlas, Stanislav Juránek, Miloš Vystrčil.

Hlavním důvodem cesty je žádoucí podpora současných aktivit a hledání nových možností a příležitostí uplatnění českých podnikatelů v Peru a peruánských podnikatelů u nás.