Hrozí, že bude ublíženo celé Vysočině ? VÝBOR je proti

03.03.2011

Při poměrně podrobné prezentaci a následující diskusi zaznělo na zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina poměrně velké množství závažných argumentů, které jednoznačně hovořily proti navrženému způsobu řešení problémů středního školství na Vysočině.


Při poměrně podrobné prezentaci a následující diskusi zaznělo na zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina poměrně velké množství závažných argumentů, které jednoznačně hovořily proti navrženému způsobu řešení problémů středního školství na Vysočině.

Jednomyslně přijaté usnesení, které je uvedeno níže, navrhuje, aby obsah navrhované reformy středního školství na Vysočině byl upraven. Jeho realizace v navržené podobě by totiž mohla ohrozit potenciál rozvoje kraje Vysočina, a tím v budoucnu negativně ovlivnit kvalitu života na Vysočině.

Text usnesení Výboru regionálního rozvoje přijatý jednomyslně na zasedání 28. 2. 2011:

Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina
se seznámil
s možnými dopady návrhů na řešení důsledků demografického vývoje ve středním školství na Vysočině na potenciál rozvoje kraje Vysočina a
doporučuje
návrh upravit tak, aby nedošlo k možnému ohrožení potenciálu rozvoje kraje Vysočina.

V diskusi před přijetím usnesení byly nejčastěji kritizovány záměr zrušení víceletých gymnázií v neokresních městech, záměr nelogického vytváření velkých školských kolosů nebo záměr soustřeďování výuky některých oborů za každou cenu do jednoho místa.

Pro zájemce je na mých webových stránkách www.vystrcil.cz možné shlédnout prezentaci, která na mně dostupných faktech a porovnáních popisuje stávající situaci a naznačuje možné dopady případné realizace navržené školské reformy z hlediska potenciálu rozvoje našeho kraje Vysočina.

Miloš Vystrčil

Přílohy