Informace senátora Miloše Vystrčila o jednání o stavu kolejového svršku na železniční trati Kostelec - Slavonice

25.04.2011

Na počátku letošního dubna byla medializována vzájemná komunikace mezi generálním inspektorem Drážní inspekce (DI) Mgr.Romanem Šigutem a Ing. Pavlem Habartou, který je pověřený řízením organizace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V komunikaci mj. zmínil generální inspektor DI, jako příklad špatného stavu kolejového svršku na regionálních železničních tratích v ČR, také trať Kostelec - Slavonice.


Na počátku letošního dubna byla medializována vzájemná komunikace mezi generálním inspektorem Drážní inspekce (DI) Mgr.Romanem Šigutem a Ing. Pavlem Habartou, který je pověřený řízením organizace Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V komunikaci mj. zmínil generální inspektor DI, jako příklad špatného stavu kolejového svršku na regionálních železničních tratích v ČR, také trať Kostelec - Slavonice.

Bezprostřední reakcí SŽDC podle vydané tiskové zprávy bylo okamžité zadání prověření zveřejněných informací s tím, že o výsledku bude veřejnost v nejkratší době informována. Zatím se tak nestalo.

Protože celá zmíněná železniční prochází mým senátním obvodem, a také proto, že jsem předsedou Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice, okamžitě jsem vyzval obě organizace k podání vysvětlení a osobnímu jednání.

Naše osobní jednání uskutečnilo ve čtvrtek 21. dubna za účastí ústředních i regionálních představitelů Drážní inspekce a Správy železniční dopravní cesty přímo na části trati Kostelec - Slavonice.

Z prohlídky konkrétní části trati a jednání vyplynulo, že DI a SŽDC nemají jednotnou metodiku pro posuzování závad na železnici. Byl jsem informován, že závady, na které DI v případě naší trati upozornila, SŽDC v režimu svých vnitřních předpisů monitorovala a monitoruje. Podle vyjádření přítomných představitelů SŽDC nedošlo a nedochází k ohrožení bezpečnosti provozu na trati.

Za zásadní však považuji zejména skutečnost, že představitelé SŽDC závazně přislíbili odstranění všech zjištěných závad do 30. června 2011 a že již v době naší návštěvy bylo zřejmé, že se na odstranění některých z identifikovaných závad a nedostatků pracuje.

Celou záležitost budu nadále pečlivě sledovat včetně kontroly dodržení sděleného termínu odstranění závad.

Za další přínos jednání z 21. dubna považuji skutečnost, že všichni účastníci schůzky se shodli na společném postupu při prosazování modernizace trati Kostelec - Slavonice.

 

Miloš Vystrčil, senátor
předseda Svazku obcí Železnice Kostelec - Slavonice

Přílohy