Investice a akvizice

30.05.2016

Měl jsem na toto téma více dotazů. Vy máte něco proti obchodováním s Čínou? Co se Vám nelíbí? Vy nejste rád, že u nás čínské firmy investují?


Zkusím to stručně. Opravdu si na rozdíl například od našeho pana prezidenta nemyslím, že se máme do Číny učit jezdit stabilizovat společnost. Na druhé straně v dnešní globální ekonomice je rozvíjení obchodních vztahů většiny demokratických zemí s Čínou realitou. Nic více, nic méně.

Zároveň si je dobré také uvědomit, že je rozdíl mezi investicí a akvizicí. Velmi zjednodušeně, pokud někdo s rizikem investuje peníze za účelem budoucího rozvoje a prosperity, je to investice, pokud někdo koupí prosperující a vydělávající podnik, je to akvizice. Jinak řečeno investicí riskujete a pomáháte rozvoji, nákupem akvizice dobře ukládáte peníze a od někoho jiného přebíráte zaběhnutý provoz a často i zisky.

Navíc, v případě státem nebo krajem podporovaných zahraničních investic v době konjunktury můžete ohrozit místní zejména malé a střední fungující firmy tím, že jim politicky nebo veřejnými penězi podpoření a zvýhodnění investoři přeberou (přeplatí) jejich zaměstnance. A toto samozřejmě platí pro spolupráci s kterýmkoliv zahraničním partnerem.

Text byl napsán a publikován v květnovém čísle Novin Kraje Vysočina.

Celý výtisk je k dispozici na adrese: 
http://extranet.kr-vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-05-16.pdf 

Přílohy