Další vlny EET

25.07.2019

ČT 1 | 19:00 | Pořad: Události | Strana: 0


Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
-------------------------
Senát odmítl zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb, která se má dotknout stovek tisíc živnostníků, většinou malých řemeslníků. V horní komoře má převahu opozice, a tak se výsledek očekával. Objevil se i návrh na zrušení celé evidence, tedy už fungující první a druhé vlny, o 1 hlas ale neprošel. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
Lososovité ryby začal Josef Kalenda celoročně nabízet před pěti lety. Za tu dobu se prodej v této rodinné firmě zpětinásobil. Na loňských 40 tun ryb. EET už v provozovně má. 

Josef KALENDA, provozovatel, Kalendova Chabrybárna
-------------------------
Nic není absolutně vodotěsný, takže tu rybu musíte zvážit, pak mokrýma rukama nebo v rukavicích v zimě zadáváte váhu tý ryby. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
Evidence podle něj zdržuje prodej. Do zařízení zatéká voda a v zimě se zasekává. Nesouhlasí ovšem s výjimkou z EET pro předvánoční prodej ryb. Ta do Senátu doputovala v novele se zavedením třetí čtvrté a vlny. 

Josef KALENDA, provozovatel, Kalendova Chabrybárna
-------------------------
Já k tomu EET jsem hodně skeptický a říkám, chcete EET, udělejte to všem. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
Podobně jako Josef Kalenda, tedy skepticky, se k elektronické evidenci staví Senát. Převahu v něm má opozice. Ministryně financí se však senátory snažila přesvědčit o opaku. 

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
-------------------------
Máme za sebou první 2 vlny, nepotvrdily se vůbec žádné prognózy, nejsou žádné fronty, nejsou žádné problémy. Systém dneska obsahuje miliardy účtenek, má odezvu 17 milisekund, čili funguje naprosto bezproblémově. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
V Senátu nejčastěji zaznívalo, proč další vlny evidence nezavádět, anebo proč ji zrušit jako celek úplně. Podle některých senátorů totiž evidence tržeb přehled o tržbách nepřináší. Rozšiřovat něco, co vlastně je úplně funkční, naprostý nesmysl. 

Tomáš GOLÁŇ, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu /nestr. za SEN21/
-------------------------
Zásahem Ústavního soudu vlastně v prosinci roku 2017 vypadly z evidence tržeb, platby kartama. (...) A tím, že vlastně tento institut vypadl, tak ta čísla, které dostává Finanční správa, vlastně nejsou relevantní. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
Senátoři na závěr obecné rozpravy neschválili přijetí návrhu, jak přišel z Poslanecké sněmovny. K návrhu tak senátoři podávali pozměňovací návrhy. Jedním z nich byl i ten na zrušení celé evidence. V jiných pak chtěli výjimky třeba pro festivaly nebo pro nejmenší podnikatele. EET jim podle předkladatelů těchto návrhů komplikuje podnikání. 

Miloš VYSTRČIL, místopředseda strany /ODS/
-------------------------
To považujeme za zbytečné zatížení daňových poplatníků, zejména malých podnikatelů a živnostníků, a nejraději bychom dosáhli toho, aby ten zákon byl zrušen. 


Jaromír STRNAD, místopředseda hospodářského výboru Senátu /ČSSD/
-------------------------
Já jsem zastáncem toho, když už se nějaký zákon vytvoří, aby těch výjimek bylo co nejmíň. 

Martin ŠNAJDR, redaktor
-------------------------
Novela se teď vrátí do sněmovny, ta by o ní měla rozhodovat po prázdninách. Šárka Krososková a Martin Šnajdr, Česká televize.

Přílohy