Opatření pro boj s kůrovcem

20.03.2019

ČT 24 | 08:00 | Pořad: Zprávy


Jana BÍLEK MAREČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci v rámci boje proti kůrovci přijímat zvláštní opatření. Novelu lesního zákona schválili senátoři, například vlastníci lesů teď budou moci odložit proti kůrovcová opatření v lokalitách, kde už by to nebylo efektivní. A naopak se soustředit na místa, která ještě lze zachránit.

reportérka
--------------------
Účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě. To má přinést novela lesního zákona, kterou schválili senátoři.

Miloš VYSTRČIL, senátor /ODS/
--------------------
Jsou takzvaná vlastně opatření obecné povahy, která umožní, jak jsem říkal, zalesňovat třeba jednodušším způsobem a všemi možnými dřevinami, které mají k dispozici nebo naopak třeba nekácet takzvané souše, které jsou sterilní, kde už třeba kůrovec není.


reportérka
--------------------
Senátoři zároveň kritizují vládu, že nepodnikla nějaká opatření už dřív.

Petr ŠILAR, předseda senátorského klubu /KDU-ČSL/
--------------------
Ta věc se měla řešit minimálně před dvěma lety a vím, že tehdejší ministerstvo zemědělství, nebo uvedení ministerstva zemědělství připravilo některé věci, ale bohužel vláda na to tehdy nedbala a nikdo podobný návrh zákona nepřipravil.

reportérka
--------------------
V případě kalamit v lesích nejméně dvou krajích pak bude moci ministerstvo zemědělství rozhodnout o nezbytných krocích. Možné odvolání proti nim nebude mít podle novely odkladný účinek, tím se resort vyhne mnohaměsíčním projednávání. Zároveň by se měla chemická opatření provádět na skládkách vytěženého dřeva a ne v lesích.

Miroslav TOMAN, ministr zemědělství /nestr. za ČSSD/
--------------------
Je zasaženo minimálně 2/3 území České republiky. Samozřejmě ta situace může být horší, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet počasí. Minimálně to může být 20 000 000 kubíků dřeva a může to být i dvojnásobek. Takže dneska odhadovat je velmi složité, ale je to největší kůrovcová kalamita v tuto chvíli v historii.

reportérka
--------------------
Podle sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů by stát měl podpořit drobné majitele lesních porostů, kteří už utrpěli ztráty při kůrovcové kalamitě.

František KUČERA, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
--------------------
Drobní vlastníci lesa, kterých třeba na Vysočině desítky 1000, tak jsou před  /nesrozumitelné/, co s tím lesem vůbec budou dělat, protože nebudou mít peníze na jeho obnovu, nebudou mít peníze na nákup sazenic. Tak už se dneska, bohužel děje to, že ty drobní vlastníci lesa své lesy prodávají.

Vojtěch BÍLÝ, mluvčí Ministerstva zemědělství
--------------------
Ministerstvo zemědělství v současnosti připravuje novou podporu pro nestátní vlastníky lesů. Předpoklad na lokace na tento dotační titul je 3 miliardy korun. Vlastníci lesů by mohli žádat o podporu koncem letošního roku.

reportérka
--------------------
Škody kvůli kůrovcové kalamitě se každý rok počítají v desítkách miliard korun. Loni to bylo 20. Letos odhady uvádějí ještě o 10 miliard víc.

Přílohy