Potravinové banky

02.01.2019

ČRO Radiožurnál | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne - publicistika


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Omezila novela zákona o potravinách jejich plýtvání? Novoroční ohňostroj nad Prahou vyšel na 1 milion a 700 tisíc korun. Stálo to za to? Jak se dá jen s tužkou a papírem vypočítat sférická černá díra? Velké řetězce musí nadále bezplatně poskytovat část neprodejného zboží potravinovým bankám. Senátoři neuspěli u Ústavního soudu s návrhem na zrušení povinnosti, kterou označili za nucený dar nebo specifickou potravinovou daň. Podle soudu nejde o protiústavní zásah do vlastnických práv ani do práva podnikat. Soud opatření označil za součást mezinárodních snah omezit plýtvání potravinami, snížit produkci odpadu, ochránit životní prostředí a pomáhat sociálně slabým. Našim hostem je senátor a místopředseda ODS Miloš Vystrčil, přeji dobrý večer.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Dobrý večer z Telče.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A našim hostem je taky Marian Jurečka, 1. místopředseda KDU-ČSL a místopředseda sněmovního hospodářského výboru. Dobrý večer i vám.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Dobrý večer z Rokytnice.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane senátora, tak víme, kde jste. My jsme v Praze jenom pro pořádek. Pane senátore, vy asi rozhodnutí, vás to rozhodnutí soudu asi nepotěšilo.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Mě rozhodnutí Ústavního soudu nepotěšilo, co mě naopak potěšilo je vyjádření Vojtěcha Šimíčka, což je ústavní soudce, který k tomu vyjádření Ústavního soudu přidal své odlišné stanovisko, ve kterém mohu-li si to dovolit takto říci, velmi bych řekl soudný těch výhrad, které má s tím, co my jsme namítali, když jsme podávali tu ústavní stížnost.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A co konkrétně vám tedy na novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích vadí?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Obecně na tom zákoně nám vadily při projednávání v Senátu dvě věci. Jednak proč zrovna prodejny, které mají více než 400 metrů čtverečních plochy musí povinně odevzdávat potraviny potravinové bance a následně jenom subjektům, které někdo eviduje a druhý, druhá věc byla, že jsme byli přesvědčeni, že vlastně ta povinnost může naopak to poskytování těch, řekněme, uplatnitelných potravin ještě zesložitit a nikoliv zjednodušit, protože já sám z praxe znám hned několik velkoprodejen, které, když měly potraviny, které bylo možné poskytnout, ale už ne prodávat, tak je samy dávaly například do domovů důchodců, do dětských domovů, do azylových domů a nepotřebovaly k tomu žádného prostředníka. A nyní najednou přichází stát se svým zákonem a říká, budete to dělat jenom tímto způsobem, budete povinně odevzdávat potravinové bance a ta potom povinně jenom těm neziskovám, které my budeme registrovat a všechno to budeme teda provázet desítkami papírů, jak je u nás dobrým zvykem.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane poslanče, vy hodnotíte ta opatření jako efektivní?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Já je hodnotím jako efektivní, protože vlastně i ta praxe, kterou za sebou máme více jak rok, kdy platí tato účinnost v této části zákona této povinnosti, o které tady hovoříme, ta ukázala, že ten objem potravin, které se takto dostávají a pomáhají lidem a domácnostem v nouzi, se za ten poslední rok více než podle regionu zdvou až pětinásobil. To znamená je vidět, že opravdu to má ten efekt, který jsme tehdy od toho očekávali, když jsem tehdy jako ministr zemědělství tuto novelu legislativním procesem provázel. A tuto aktivitu jsem inicioval, takže já si myslím, že je logické, když potraviny, které už nemůžeme prodat, takže je přednostně využíváme pro tu lidskou humánní potřebu, nikoliv například pro krmení bioplynových stanic či zoologických zahrad.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Podle viceprezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu a zároveň ředitele kvality společnosti Ahold Pavla Mikošky, stát zanedbal podporu distribuce, aby se všechno jídlo ze supermarketů potřebným lidem vůbec dostalo.

Pavel MIKOŠKA, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
--------------------
Vázne ta logistická záležitost a ty potravinové banky, když se hodně snaží a my s nimi hodně komunikujeme, prostě nemají kapacity na to, aby to, co se vygeneruje na těch stovkách prodejen, aby byly schopni efektivně sesbírat a rozdistribuovat těm potřebným.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Jurečko, co říkáte těmto výhradám?

Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Já s tím úplně souhlasit takto nemůžu, rozhodně ne paušálně za celou Českou republiku, protože já jsem jednak před tou účinností toho zákona navštívil mnoho potravinových bank po celé republice. Následně i z ministerstva zemědělství jsem už před třemi lety zřídil, tehdy jako ministr právě i podporu, aby se mohly potravinové banky /nesrozumitelné/ logistické zázemí. To, že stát neudělal už dříve, před 10 - 15 lety, to já nechápu. Já jsem se tady snažil dohnat určitý dluh, který tady vznikl a v letošním roce vím, že ta podpora z ministerstva zemědělství se ještě o něco zvyšovala tak, aby opravu mohly být uspokojeny ty nároky potravinových bank, což se stalo a v příštím roce se očekává také i vyšší podpora než byla v minulosti. Takže já to beru tak, že jsme samozřejmě v situaci, kdy jsme něco nového poměrně převratného zavedli do systému. Teď se to nějakým způsobem muselo usadit, musely se, jak se říká lidově vychytat některé věci, které občas někde třeba drhly, ale principiálně to, že darujeme potraviny, které už nemůžeme dále prodávat lidem, kteří je potřebují, si myslím, že je v normální společnosti naprosto principiálně správné.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, co by stát měl udělat pro to, aby se tedy zlepšila distribuce vyřazených potravin potřebným?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
No, především chci také říci, že si myslím, že potraviny dávat lidem a neje vyhazovat, je principálně správné a teď musím upozornit na to, co říkal pan poslanec Jurečka, kterého do Rokytnice zdravím. On říkal, že se příjem potravin potravinovými bankami z dvou až pětinásobil, ale my samozřejmě nevíme, o kolik se snížil ten, to množství potravin, které šlo přímo od těch řetězců od těch velkých prodejen do těch domovů důchodců, dětských domovů, azylových domů a dalších, o kterém jsem mluvil já. To nikdo předtím neevidoval a ono možná potom, kdybychom to porovnali, tak by se ukázalo, že do těch potravinových bank se třeba dostala jenom část toho, co před tím už dávno šlo normálně přímo těm neziskovkám nebo těm lidem v těch zařízeních, která jsem jmenoval. Tak na to jenom chci upozornit, že tu porovnáváme neporovnatelné a pak chci upozornit ještě na jednu věc, která také se úplně neví, a to je, že obecně potravinové banky a obecně se počítá s tím, že ty potravinové domy nebudou a nedávají potravinovým bankám prošlé potraviny. A ty se více vyhazují potom, jo. A pokud bychom chtěli znát tu efektivitu, tak bychom museli tyhle ty potraviny oddělit a o těch ostatních se bavit a to si úplně nejsem jistý z jakých dat právě pan poslanec tady říká, jak to dneska všechno funguje, vychází. Takže odpověď na vaší otázku, já si myslím, že hlavním mottem musí být ta výchova a uvědomit si, že prostě je potřeba, aby když nějaké potraviny zbývají, je možné ještě bezpečně využít tak, aby je mohl ten člověk nebo ta firma, která tak chce učinit, tak to udělat s co možná nejmenšími problémy jak logistickými, na to upozorňoval mimochodem i pan zástupce Alberta, tak řekněme ekonomickými, aby to bylo daňově zvládnuto, což také úplně není, protože není jasné, jak to bude s DPH a tak dále. A aby to bylo pokud možno, možné dávat všem, co to potřebují. A ne, aby existoval seznam těch, které to můžou inkasovat a zbytek nikoliv.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Teď, pane Jurečko, teď už je čas pro vás.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Děkuju. Já mohu vyvrátit některé tvrzení pana senátora Vystrčila. Tak, zaprvé otázka DPH je metodicky vyřešena už tři roky zpětně i díky tomu, se vlastně celý ten systém potravinových bank mohl rozeběhnout. Ta další věc, není to tak, že by tady byl nějaký jenom vybraný VIP klub, který může tyto potraviny dostat a může s nimi manipulovat. Obecně poskytovatelé v sociálních službách spolupracují prakticky se všemi těmi potravinovými bankami a ten systém je vlastně nastaven také i proto, abychom byli schopni garantovat to, že ta potravina se k tomu konečnému spotřebiteli dostává vždy bezpečná, zdravotně nezávadná tak, aby neohrozila toho konzumenta. Což v tom systému, který tady mluvil pan senátor, jak fungoval údajně dříve, tak rozhodně to asi takhle úplně garantováno býti nemohlo. A i teď pokud je tady nějaký poskytovatel sociální služby v České republice, tak se může obrátit na kteroukoliv potravinovou banku v kterémkoliv kraji a může s ní začít spolupracovat. Takže to není tak, že ten systém je uzavřený a opravdu z těch dat, který já, ze kterých já vycházím, jsou to data té české Asociace potravinových bank České republiky, je evidentní, že ten nárůst v letošním roce, díky té podmínce toho zákona, je opravdu násobný a myslím si, že to je věc, kterou ještě uvidíme v příštích letech, že ten trend bude narůstat. To, že tady v minulosti bylo pár řetězců, které dobrovolně spolupracovaly. To je pravda, abychom korektně uvedli, ale až nyní jsme dokázali opravdu všechny ty řetězce do toho systému dostat a i když já jsem s ním letos hovořil, i ty, kteří třeba v minulosti nespolupracovaly, letos říkaly ano,  třeba v prvním čtvrtletí jsme si ten systém ladili a můžeme říct, že to funguje a tak, jak jsme měli počáteční výhrady, tak dneska jsme schopní říci, že jsme v tom systému docela i rádi a rádi v něm funguje a pomáháme.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, u Ústavního soudu jste jako skupina senátorů neuspěli. Tak rezignujete na to nebo se budete pokoušet ještě o nějaké kroky?

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Já se především budu pokoušet o to, aby jsme ty systémy maximálně zjednodušovali, abychom pokud to je jenom trochu možné, nepoužívali třetí osobu k nějaké distribuci. Například v tomto případě ještě bezpečných potravin, abychom více věřili lidem v tomto případě prodejcům a příjemcům, že oni jsou schopni stejně jako my v obchodě si koupit potravinu tak, aby byla nezávadná a jsou schopni si to sami kontrolovat, že za ně nemusí dělat stát tím, že určí potravinovou banku, která ty potraviny bude přijímat a organizace, které potom je od té potravinové banky získávají, tak se opět také musí registrovat, byť to vypadá na první pohled velmi jednoduše, tak prostě musí to v té potravinové bance a potom, já vím stejně, jak to chodí. Víte, jak to chodí ve skutečnosti? Ta potravinová banka potom řekne tomu prodejci, tak to dovez přímo do toho domova důchodců. A jakoby je to jenom přes ně přes telefon a oni si to zaevidují jako věc, kterou také při, kterou vzali a ...


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrá. Předpokládám, že Marian Jurečka bude chtít, krátce prosím, reagovat.

Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Jenom krátce. Ta praxe je tak, že když je to opravdu větší dodávka, tak je dohoda s řetězcem, pokud řetězec může, tak doveze to větší množství, tu větší dodávku těch potravin na centrálu té potravinové banky. Většinou v rámci Středočeského kraje či Prahy na tu hlavní logistickou základnu té potravinové banky. Ale tu podstatnou část zboží si opravdu distribuují potravinové banky a poskytovatelé sociálních služeb na své vlastní náklady sami. To, že je tady prostor určitě hledat nějaké zefektivnění celého toho procesu, to si myslím, že pravda je, to se s panem Vystrčilem určitě shodneme.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrá. To byl za KDU-ČSL Marian Jurečka z Rokytnice. A za ODS Miloše Vystrčil, tuším z Telče, jste říkal. Oběma děkuju. Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Ano, z Telče.


Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Mějte se hezky, na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, senátor, místopředseda /ODS/
--------------------
Pěkný večer.


Marian JUREČKA, 1. místopředseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru
--------------------
Díky za pozvání.