Použití zbraní pro obranu země

30.11.2017

ČRo Plus | 09:34 | Pořad: Pro a proti


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Mají mít zdejší legální držitelé zbraní ústavní právo se zapojit do zajišťování bezpečností státu, třeba v případě teroristického útoku? Novelu příslušného ústavního zákona schválila krátce před koncem volebního období Poslanecká sněmovna a na schůzi, která začíná příští týden, by ji měl posoudit Senát. Dva senátní výbory, pro obranu a ústavně-právní, už novelu odmítly. Horní komora parlamentu přitom drží všechny karty v ruce. Pokud s ní nebude souhlasit, úprava skončí pod stolem. Já vítám ve sněmovním studiu Českého rozhlasu předsedu senátního klubu ODS Miloše Vystrčila. Dobrý den.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Hezké dopoledne.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A ve vinohradském studiu je připraven člen ústavně-právního výboru Senátu za ČSSD Jiří Dienstbier. Zdravím vás.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pánové, zkuste odpovědět v jedné minutě, proč podle vás, pane Vystrčile, ústavní zákon o bezpečnosti v poslanci přijaté podobě potřebujeme?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já si myslím, že stát, který skutečně chce bránit svoji zemi a bezpečnost občanů, by měl občanům jasně sdělit, že také při zajišťování bezpečnosti, pokud to bude potřeba, a pokud to bude v souladu s platnými zákony, počítá i s nimi samotnými, že jim věří a že počítá s tím, že občané, kteří jsou držiteli zbrojních průkazů a tím pádem tedy mají oprávnění zbraň používat, můžou společně s bezpečnostními složkami státu se na této, na tomto zajišťování bezpečnosti, například při krizových situacích, živelních pohromách, podílet.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
V čem spočívají vaše výhrady vůči této novele, pane Dienstbiere? A máte na to také minutu.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Já si pomůžu citací jednoho z ústavně-právních expertů, který na slyšení v Senátu řekl, že ten zákon je zbytečný, je nesmyslný a je nebezpečný. A abych to rozvedl, ta zbytečnost spočívá v tom, že pokud tento stát chce, aby se občané, kteří jsou legálními držiteli zbraní, podíleli na zajišťování bezpečnosti, nepotřebuje k tomu měnit ústavu. Stačí upravit příslušné zákony. Například máme tady branné zálohy nebo vojenské zálohy. To je jedna z forem, která funguje, a nepotřebujeme k tomu měnit ústavu. Co se týče nesmyslnosti, tak tam bych k tomu řekl, že v tom, v té veřejné debatě se vlastně naznačuje, i předkladatelé, že to má ochránit určité skupiny držitelů zbraní. Mluví se hodně o myslivcích, o sportovních střelcích, o členech klubů vojenské historie. Tento zákon jim žádné právo nedá, protože tak, jak je navržen, tak on dává právo pouze těm, kteří už podle stávajícího znění dnes mají povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti, nebo ho do budoucna mít budou na základě běžných zákonů. A to nikdo z těchto skupin není, to znamená ani jeden člen těchto střeleckých skupin nebo skupin držitelů zbraní tím žádné právo nezíská. A nebezpečost, autoři říkají, už přiznávají, že nás to neochrání před transpozicí. Říkají, že to je symbolické vyjádření, jak už i kolega Vystrčil říkal, že jim stát důvěřuje. No, on to není jenom signál vůči těm zodpovědným legálním držitelům zbraní, ale i třeba vůči různým paramilitárním skupinám nebo podobně uvažujícím lidem, kteří se cvičí v šumavských lesích, jak budou sami brát do rukou ochranu našich hranic a půjdou vystřílet vládu nebo parlament.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak úvodní, abych tak řekl, rozstřel máme za sebou a teď se obrátím na pana Vystrčila. Jak bylo řečeno, v České republice přece jenom právo držet zbraň existuje. Proč je vlastně nutné ho ještě zdůrazňovat ústavním zákonem?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já se velmi omlouvám, protože jsem celou minutu nevyčerpal, tak si dovolím reagovat zejména na konec té absurdní argumentace pana kolegy Dienstbiera, který říká, že když se změní ústava, že to znamená, že povstanou noví bojovníci, kteří budou střílet ...


Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
To jsem neřekl.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
... kteří budou střílet prostě zákonodárce, což považuju za absurdní a je to strašení prostě obyvatel věcmi, které v žádném případě nehrozí, protože ti lidé už dnes, dneska už můžou dělat.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já bych se k tomu rád vrátil na konci tohoto pořadu.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
A co se týká ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ale proč potřebujeme ústavní zákon teď pro ty držitele?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ta otázka se opakuje. Já jsem o tom trošku, já jsem o tom trošku už mluvil v tom úvodu. Já jsem přesvědčen, že ústavní zákon, který zajišťuje právo občanů držet, nabývat a nosit zbraň a v případě platných zákonů se podílet na zajištění bezpečnosti České republiky, když je to dáno v ústavě, tak je to vyjádření té nejvyšší důvěry ke slušným prověřeným občanům, kteří, když to bude potřeba, se mohou podílet na obraně a zajišťování bezpečnosti svého státu. A když to je napsáno v ústavě, tak to má úplně jinou hodnotu než v obyčejném zákoně, který může změnit Poslanecká sněmovna, například bez Senátu. To znamená tento ústavní princip, který patří, řekněme, k vyspělému slušnému státu, který věří svým občanům, je velmi důležitý, a proto já ho podporuju a chápu návrh zákona v tomto smyslu jako velmi důležitý.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No i jedna z předkladatelek toho návrhu ve sněmovně, poslankyně ODS Jana Černochová říká, že je to deklarace, že Česká republika nepovažuje držitele zbrojních pasů, držitele zbraní za nějaké zločince, že se tady vytváří nějaká symbióza, spolupráce mezi státem a střeleckou komunitou. Čili proč nedat do ústavy, že stát má velkou důvěru k slušným občanům, kteří jsou ozbrojeni?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
No, tak já kdybych měl vzít za slovo pana kolegu Vystrčila, že to je, že to je náležitost nebo že to patří k vyspělému slušnému státu, to pak zřejmě žádný evropský stát není vyspělý a slušný, protože takovouto ústavní úpravu nemá ani jedna evropská země. A jak jsem říkal, my něco takového nepotřebujeme. My máme právní úpravu nabývání, držení, nošení zbraní. Sama střelecká komunita říká, že ta právní úprava je kvalitní. To znamená nevím, proč najednou je tady takový tlak na to, abychom něco podobného dávali do ústavy. Doopravdy žádná civilizovaná evropská země něco takového v ústavě nemá. A já si trvám na tom, že to může být potenciálně nebezpečné, protože ten signál to nevysílá jenom těm slušným, ale vysílá to signál i těm neslušným v symbolické rovině.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Neposouvá, neposouvá nás taková deklarace, pane Vystrčile, do jedné skupiny třeba se zeměmi Jižní Ameriky, protože mít v ústavě právo na nošení zbraně opravdu, jak říká pan Dienstbier, žádná evropská země nemá.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
No, posouvá nás, posouvá nás to třeba na úroveň Spojených států amerických, ale jinak k té argumentaci pana kolegy Dienstbiera. Ten zákon o bezpečno..., ten zákon ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Počkejte, ale nemůžete to jenom shodit se stolu úplně jenom tím konstatováním, že nás to posouvá na úroveň Spojených států. I tam je to brané jako relikt 18. století, i tam se to zpochybňuje. Ale hlavní je ten argument, že evropské státy takovouto deklaraci v ústavě nemají, proč bychom to měli mít my?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já se to pokusím vysvětlit a kdyžtak, prosím, mě nechte chvilku mluvit. První věc, která je důležitá, je, že tou evropskou směrnicí, která byla přijata, se ten náš současný výborný zákon, které také umožňuje získávání zbrojních průkazů, a který velmi dobře funguje, protože trestná činnost páchaná držiteli, legálními držiteli trestních zbraní neustále klesá, byť počet držitelů se neustále, neustále roste, tak bude měněn. Bude změněn díky transpozici té směrnice a je zřejmé, kdo sleduje evropskou politiku a její vývoj, že se chystají další směrnice, které postupně hodlají nadále omezovat práva držitelů zbraní a může se to za chvilku dotknout například i myslivců a dalších spolků, které v tuto chvíli, a to souhlasím s panem Dienstbierem, dotčeni nejsou. A já si myslím, že reakce České republiky v tom smyslu, že dopředu v rámci principu předběžné opatrnosti a v rámci přípravy na nějaké možnosti vzniku dalších zákonných norem, které umožní, aby naši občané v případě potřeby mohly se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky, je dobré, pokud my tuto deklaraci, toto přesvědčení dáme do ústavy a umožní nám to v nějakém okamžiku, protože národní bezpečnost a vnitřní bezpečnost je i podle Lisabonské smlouvy záležitostí dané země, se v případě potřeby, což může nastat, vždycky je lepší mít a nepotřebovat, než potřebovat a nemít, stane to, že podobně jako například ve Finsku budou existovat branné spolky, které mohou pomáhat při překonávání krizových a jiných nebezpečných situací.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak jedná se tedy o tu evropskou směrnici. To je ten hlavní důvod, proč vlastně tato deklarace byla přijata, jenom abych si to potvrdil, pane Vystrčile.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ten ..., evropská směrnice je vlastně spouštěčem toho, že ta deklarace, ne deklarace, byla navržena ta změna toho ústavního zákona, protože ten trend, který v Evropě začíná převládat, že nejlépe je možné bojovat proti terorismu, že lidi odzbrojíme, což je naprostý nesmysl a to uznávají úplně všichni, že tato směrnice vůbec v boji s terorismem nepomůže, připravit se na ten nebezpečný trend, který by mohl vést, pokud na to nebudeme připraveni, například i změnou toho ústavního zákona k tomu, že zajištění České republiky z hlediska její bezpečnosti poklesne. A ten stát se proti tomu snaží ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A teď jste ten prostor, který jste žádal, dostal. Děkuji.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Děkuji.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Chápu to jako ano a obrátím se na pana Dienstbiera. Vy jste už na začátku říkal, že té transpozici, předpokládám transpozici evropské směrnice, tenhle zákon nezabrání. Proč si to myslíte?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
To je další falešné očekávání, které vyvolali předkladatelé této ústavní změny, protože podle pravidel, které platí v Evropské unii, a které jsme se zavázali dodržovat svým vstupem, tak evropské právo má přednost před národním právem. Samozřejmě evropské právo, který, které je schváleno v mezích pravomocí Evropské unie. Tam prostě, kde členské státy svěřily do společné působnosti nějakou otázku. A i kdybychom přijali tuto ústavní změnu, tak to nebude mít žádný vliv na povinnost převzít do našeho právního řádu evropskou směrnici, která upravuje držení zbraní. A to jak tu stávající, tak jakoukoliv budoucí. A ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... protože těžko budeme tvrdit, že něco, co si tady teď čerstvě schvalujeme, je otázka národní identity. A mimo jiné spolupráci s brannými spolky nebrání ani tato směrnice a nevěřím, že by mohla být schválena jakákoliv směrnice, která by tomu bránila, do budoucna, protože to doopravdy souvisí se zajišťováním bezpečnosti a lze to upravit na úrovni běžného zákona. Takže já bych prosil, aby nikdo nevyvolával tento falešný dojem, že nám to bude poskytovat jakousi ochranu před předpisy Evropské unie. Navíc bych zdůraznil, že to není ten Brusel, ten imaginární zlý Brusel, že to jsou členské státy, které si schvalují právní předpisy Evropské unie na Radě ministrů, kde hlasuje i náš ministr a je to Evropský parlament, kde jsou poslanci zvoleni přímo občany ze všech členských zemí Evropské unie.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, vysvětlete mi, jak ten zdejší ústavní zákon a možná ještě další navazující předpisy, které se připravují, můžou ochránit zdejší držitele zbraní od dopadu té zpřísňující směrnice, když tady bylo řečeno, že evropské právo má nad národním právem přednost?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Tak já jsem jednak přesvědčen, že například zákon o branných spolcích, respektive zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti, které se připravují, by měly být a musí být ústavně podložené. Pokud se tak nestane, tak jejich relevance a platnost bude slabší a může se stát, že Evropa daleko více bude tlačit na to, abychom je nepřijímali nebo slaďovali za každou cenu s evropskou směrnicí, která nám potom neumožní některé věci, které ta směrnice už dneska odebírá některým našim občanům. Uvedu dva příklady aspoň. První je, aktivní zálohy, kterých je necelých dva tisíce, musí cvičit, aby mohly v případě potřeby také pomáhat při zajišťování bezpečnosti České republiky. Kromě jiného také cvičí někteří členové aktivních záloh s klonem samopalu 58. Pokud bude přijata transponovaná směrnice, tak v tom okamžiku to nebude možné a bezpečnost České republiky se v tomto směru oslabuje. Ještě horší situace nastává u profesionálních příslušníků armády a u profesionálních příslušníků sboru veřejné ..., policie. Tito lidé dneska vlastní zbraně, například klony samopalu 58, které můžou používat jako své služební zbraně v rámci výkonu své služby. V okamžiku, kdy policista nebo profesionální voják končí službu, musí odevzdat služební zbraň a nemůže ji používat jako mimo službu a většina z nich proto má své zbraně podobného typu, které tato směrnice zakazuje, s kterými třeba dobrovolně, za své peníze cvičí.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To rovněž bude znemožněno. A teď se dostanu k tomu, na co jste se vy ptal.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, to jsem rád.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
V okamžiku, v okamžiku, kdy máme ústavou podloženou, podložené právo na, řekněme, zajišťování obrany země a podílet se občané, my můžeme připravovat zákony, které umožní, například v rámci zákona o branných spolcích nebo v rámci dalších zákonů, to, aby tito lidé byli začleněni do, řekněme, systému, který zajišťuje bezpečnost České republiky a v tom okamžiku oni nadále budou moci například cvičit v rámci buď aktivních záloh, nebo v rámci volného času, pokud jsou příslušníky policie nebo profesionální armády. A aby to bylo možné, tak já jsem přesvědčen, na rozdíl od pana Dienstbiera, že je velmi dobré a velmi správné, aby to bylo ze strany Evropské unie nenapadnutelné, abychom to měli ústavně podloženo.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Neposilujeme přece jenom tím, že to dáváme do ústavního práva, pozici těch zdejších, dejme tomu, ochránců bezpečnosti tak, aby se na té bezpečnosti mohli podílet? Pane Dienstbiere.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Takto. Jak jsem říkal, to právo se dává ve vazbě na povinnost už dnes obsaženou v ústavním zákoně o bezpečnosti České republiky podílet se na zajišťování bezpečnosti. To znamená tam, kde běžný zákon ukládá povinnost, tak ti lidé tu povinnost mají. A dovedete si představit, že v momentě, kdy stát někomu ukládá povinnost, že mu bude bránit zároveň, aby ji vykonával?

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A ta evropská směrnice nás k tomu nenutí?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne, to nedává, to nedává žádný smysl. Navíc ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No počkejte, nenutí nás k tomu ta evropská směrnice?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne, nenutí. Samozřejmě ve vztahu ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Omezuje určité typy zbraní.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Ne, neomezuje zajišťování bezpečnosti České republiky na základě zákonů, které si Česká republika pro tuto oblast schválila. Nijak se toho v tuto chvíli nedotýká. Pan kolega Vystrčil mluví o nějakých imaginárních budoucích rizicích. Ale já bych ještě uvedl jeden právní argument. I ta, i ta ústavní změna, která je navržená, tak říká, že to právo je v mezích prováděcích zákonů, které by měly být přijaty následně. To znamená, že i kdyby došlo k přijetí nějakých nových evropských pravidel a my bychom se chtěli bránit ústavou, tak nám na to samozřejmě Evropská komise, která má povinnost vymáhat dodržování evropského práva, řekne "ale vždyť vy si to těmi běžnými zákony můžete upravit, ta ústava vám přece jenom říká, že to je v mezích těch zákonů a samozřejmě tady ta přednost toho evropského práva bude platit dále". Čili není to vůbec žádná ochrana před povinností převzít do našeho práva směrnice Evropské unie, notabene směrnice, které náš ministr na radě ministrů sám bude schvalovat. To znamená je to otázka vyjednávání, aby když se schvalují evropské předpisy, aby tam prostě naši zástupci kvalifikovaně vyjednávali, uplatňovali ty argumenty, aby prostě, pokud možno, nebylo přijímáno něco, co nám nevyhovuje.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Mimochodem, ale když o tom mluvíte, tak nevyjednávali špatně naši zástupci, včetně ministra vnitra za ČSSD Milana Chovance, že nedokázali přesvědčit svoje kolegy v Unii, aby na jeho argumentaci přistoupili?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Pokud vím, tak na úřednické úrovni se vyjednávalo, nějaké připomínky se zasílaly. Já jsem přímo u těch jednání nebyl, to znamená jak kvalifikovaně, já úplně posoudit nemůžu.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Na úřednické úrovni, tedy ne na vysoké politické.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Nicméně musím říct, že na té vysoké politické úrovni jsem cítil snahu spíše populisticky jít do konfliktu s tím takzvaným Bruselem a že už jsem tam ve finále příliš velkou snahu vyjednávat neviděl.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pane Vystrčile, jenom krátká reakce. V tomhle případě, myslíte si, že to, že vlastně dnes Česká republika podle vás musí přijmout ten ústavní zákon, aby se ochránila před evropskou směrnicí, že je to výsledek toho, že nás ministr vnitra nedokázal dost dobře hájit zájmy České republiky?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Já se přiznám, že jsem u těch jednání nebyl, tak to neumím posoudit, ale já se omlouvám, já se musím ohradit zejména o lživém, proti lživému tvrzení pana kolegy Dienstbiera. Je mi to líto, ale nejedná se o žádné imaginární omezení bezpečnosti České republiky přijetím směrnice. Já jsem uvedl dva konkrétní příklady a pan Dienstbier je nevyvrátil. První je omezení možnost cvičit u aktivních záloh a druhá je možnost cvičit se zbraní u policistů a profesionální armády. Tak to prostě je a takhle to dopadá a my se musíme tomu bránit. A já jsem přesvědčen, že přijetí toho ústavního zákona v tomto smyslu je rozumným krokem v rámci principu předběžné opatrnosti. Takže to je můj ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře. Děkuji.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Aktivním zálohám to rozhodně nebrání cvičit. To, to já považuji za nesmysl, tento argument.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Brání jim to cvičit s klonem samopalu 58 poté, co bude transponovaná směrnice.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano. Děkuji.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Soukromě možná.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tento argument už zazněl. Děkuji. Pardon.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Samozřejmě.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Našimi hosty jsou Jiří Dienstbier a Miloš Vystrčil. Pane Vystrčile, v důvodové zprávě k novele se píše, že má reagovat na nově zesilující bezpečnostní hrozby, zejména pokud jde o nebezpečí násilných aktů, například izolovaných teroristických útoků a tak dále. V čem ta novela pomůže třeba v boji proti teroristům?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ta novela pomůže v tom, že je, jak jsem už několikrát říkal, dobrým podkladem pro vznik zákonných norem, které například umožní, že lidé, kteří jsou držiteli zbrojního průkazu, v případě živelné pohromy, kdy se bude nějaké území zásobovat potraviny, potravinami, mohou společně s policisty nebo profesionálními vojáky se podíle na ochraně těch míst, kde se ty potraviny rozdávají. Nebo v případě ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano a v tom boji proti teroristům?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
No, a v případě, že dojde k nějakému vnitřnímu ohrožení státu, že tady bude třeba nějaká skupina, která například bude, já nevím, vyhazovat trafostanice nebo benzínové pumpy nebo cokoliv jiného, tak je potom potřeba, aby ten stát zakročil, aby hlídal důležité objekty, které zajišťují obslužnost obyvatel. A v tom okamžiku zase může spolupracovat ten stát, který má poměrně malou armádu a malý počet policistů, s těmi, kteří jsou k tomu také vycvičeni, protože tak činí dobrovolně. A je to věc, která se používá i například ve Finsku, používají to ve Spojených státech amerických, kde jsou příklady toho, že vlastně ti občané, kteří mají ten zbrojní průkaz, velmi pomáhali při řešení těchto situací. Vemte si, jak to vypadalo v Londýně, když odzbrojili policisty, kdy tam prostě 14 dní vládla lůza v ulicích, zapalovali auta a tak dále. A to všechno se může stát. Já neříkám, že se to stane, ale jako my se, my neděláme zákony pro dobu, kdy se máme dobře, ale pro dobu, kdy to, kdy to tak být nemusí.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak, pane Dienstbiere, policie ani armáda opravdu nemůžou být všude a někdy, pokud se stane nějaký teroristický útok, tak dorazí na místo třeba až za půl hodiny a to už může být pozdě. Takže v tomhle případě nebo v případě těch živelních katastrof a tak dále, tak takový ozbrojený občan může skutečně pomoci zajištění bezpečnosti, ne?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Tak, za prvé, znovu zdůrazňuji, že k tomu nepotřebujeme žádnou ústavní změnu. Tam, kde chceme, aby se lidé podíleli na zajišťování bezpečnosti, tak to můžeme upravit na úrovni běžného zákona. Navíc tedy já mám velký problém s tím akceptovat to, že tady bude někdo plošně napadat benzínové pumpy například a že stát nebude v tomto směru schopen zajistit bezpečnost svými ozbrojenými složkami. Na druhou stranu, pokud dneska obsluha na benzínové pumpě má legálně drženou zbraň a benzínová pumpa je napadena, tak v mezích stanovených trestním zákonem, to znamená nutná obrana, krajní nouze, už dnes dokonce i nelegální držitel zbraně by ji mohl použít ke své obraně. Měl by možná problém s tím, že by byl nějak postižen za to, že má nelegální zbraň, ale zcela jistě ne za to, že se s tou zbraní bránil v situaci, kdy byl napaden. Takže tady je stát, který má za úkol zajišťovat bezpečnost, a dokonce zejména při nějakých plošných nepokojích, teroristických útocích, povstání nebo já nevím, o čem se to vlastně tady bavíme, jako že by někdo hromadně útočil po celé republice na benzínové pumpy, trafostanice nebo něco takového, to je přesně ta situace, kdy musí nastoupit bezpečnostní složky státu a samozřejmě žádní občané s pistolemi v tomto případě ten stát nahradit nemohou.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak, pane Vystrčile, pokud máme v zákoně ...

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
To je přece úplný nesmysl tohle.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
... instituty nutné obrany a krajní nouze, tak zrovna na případ nějakého teroristického útoku se to může vztahovat, ani k tomu není ústavní novela nutná. Co myslíte?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Prosím vás, to tak není, že někdo útočí hromadně. Tady může být oddíl, který si vybírá nějaké cíle nějakého typu, a aby byl, aby bylo možné ho odchytit nebo ho zadržet, tak je potřeba hlídat všechny potenciální cíle. A tam potom ta armáda ani ta policie to nemůže zvládnout, protože na to prostě nemá lidi. A v tom okamžiku tady budete mít skupinu lidí, která existuje a je ochotná se na tom zajištění bezpečnosti podílet. Tady já nemluvím o žádných hromadných útocích na všechny benzínové pumpy v České republice. To samozřejmě je nesmysl.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře, dobře a co ten jednotlivý teroristický útok.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Ale přece ta organizovaná skupina, ta bude cílem bezpečnostních složek, že jo.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pardon, pane Dienstbiere, nechte mě položit otázku, ano? Prosím. Co třeba v případě toho jednoho teroristického útoku? Tam přece není nutné mít ústavní právo. Tam prostě každý může použít zbraň, pokud je v ohrožení, přiměřeným způsobem, ne? Pane Vystrčile.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ano, samozřejmě může a v tomhletom máte pravdu, ale ten náš základní filozofický pohled na tu věc je v tom, že pan kolega Dienstbier to vezme, bere jako právník a je přesvědčen, že všechny ty věci by teoreticky bylo možné udělat bez ústavní změny. Já se na to dívám jako politik, jako člověk, který si myslí, že je dobře, když stát kromě jiného v té ústavě říká a já s vámi při zajišťování obrany této země a bezpečnosti země počítám. A to vám ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor

--------------------
Dobře. Chápu to, chápu to.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
... sděluji v ústavě, což je nejvyšší, nejvyšší právní dokument, ...


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
... který ti lidé přijímají. A ta ústava ta není jenom od toho, aby vykládala právo. Ta je tady pro občany a tomu, aby tomu rozuměli, jak ten stát k nim přistupuje. To je ta hlavní filozofie.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak děkuji. Ještě poslední k tomu, abychom se dostali k tomu, čím jsme vlastně začali. Jenom stručně, pane Dienstbiere. Vy jste vyjádřil obavu, že by tu novelu mohly zneužít ozbrojené skupiny. Máte pocit, že se u nás něco podobného stalo nebo se děje? Je to reálná hrozba?

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Já jsem neřekl zneužít. Já jsem říkal, že pokud někdo tady naznačuje, ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já vás cituji přesně, jak to bylo napsáno.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... že to vysílá nějaký signál, tak to vysílá signál nejenom k těm takzvaně slušným držitelům zbraní, ale i vůči různým paramilitárním skupinám. A tady doopravdy ten případ byl, dokonce zdokumentovaný českou, minimálně Českou televizí, kdy, a já nechci říkat název té skupiny, se doopravdy cvičili v ochraně hranic v šumavských lesích a jeden z nich doopravdy říkal, že to taky cvičí na to, aby mohli jít vystřílet vládu a parlament ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak, pane Vystrčile ...

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... v případě, že budou hodnotit její jednání jako vlastizrádné. To znamená ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tak, pane Vystrčile ... Vy si myslíte, pane Vystrčile ... Máme málo času.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... to vysílá signál, že bezpečnost nezajišťuje stát, ale že ji mohou brát občané do vlastních rukou vůči těm, kteří to takto vnímají.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vy si myslíte, že se to stát nemůže, pane Vystrčile?

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Ta argumentace je úplně absurdní. Jednak pan Dienstbier sám říká, že už se tak stalo bez přijetí toho zákona, to znamená ten zákon na to nemá žádný vliv. A druhá věc, říkat, že když lidem říkáme, aby si domů pořídili hasicí přístroje nebo lékárničky, že to vlastně znamená zpochybnění role státu v oblasti zajišťování bezpečnosti proti požárům a bezpečnosti z hlediska zdravotní péče, je naprosto absurdní, rozumíte. Pan Dienstbier říká, že je špatně, když stát říká lidem, aby doma měli lékárničku nebo hasicí přístroj, protože tím pádem vlastně znevěrohodňuje hasiče nebo lékaře.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, rozumím.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
To je prostě nesmysl, nesmysl.


Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Tohle je nesmysl, samozřejmě, ...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Poslední slova.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... protože to není žádné znevěrohodnění. Já si prostě myslím, že bezpečnost má primárně zajišťovat stát. Jediný ten příklad, kde to právo je v Americe, ...

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Léčení také.


Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
... tak tam je nejvíc, nejvíc trestných činů, ale také nehod, které se stávají díky hromadnému rozšíření střelných zbraní.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Pánové, děkuji. Tolik Jiří Dienstbier a Miloš Vystrčil, z ČSSD, ODS. Díky vám. Mějte se hezky. Na shledanou.

Jiří DIENSTBIER, člen ústavně-právního výboru Senátu /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu /ODS/
--------------------
Na shledanou. Děkuji za pozvání.


Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Od mikrofonu zdraví Tomáš Pavlíček. Na slyšenou.

Přílohy