Ústavní žaloba na prezidenta Zemana

09.07.2019

ČT 24 | 20:00 | Pořad: 90' ČT24 | Strana: 0


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------------
Slíbil jsem také otevřít další témata, senátoři dnes v horní komoře projednávali ústavní žalobu na hlavu státu, prezidenta Miloše Zemana. Respektive představili tuto ústavní žalobu. Zástupci senátorských klubů se dohodli, že do ní zahrnou taky prezidentovu nečinnost ve věci odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Podání žaloby potom měli projednat na nejbližším plenárním zasedání, tedy 24. července. 

Miloš VYSTRČIL, předseda senátorského klubu strany /ODS/
-------------------------
My jsme se dnes nesešli proto, abychom se poradili, jak dál, by mohl Senát postupovat, aby pomohl řešení situace, kdy prezident České republiky, přestože byl vyzván premiérem, neodvolává ministra kultury a tím dle mého názoru porušuje ústavu. Senátu je z ústavy dáno pravomoc, aby v případě, kdy dochází k hrubému porušení ústavy České republiky, mohl podat žalobu na prezidenta republiky, a o tom, zda tak učiníme nebo nikoliv, jsme se dnes radili. Výsledek toho dnešního setkání je takový, že je velmi pravděpodobné, že 24. července na zasedání pléna Senátu budeme projednávat žalobu proti prezidentu České republiky pro hrubé porušení ústavy. A rovněž jsme se shodli na tom, že součástí této žaloby bude i popis posledního konání pana prezidenta, které právě souvisí s tím, že byť má již přes 30 dní na stole návrh premiéra na odvolání ministra kultury, tak tak nečiní. Zároveň jsme se domluvili na tom, že o tom nebo na tom, jak ta žaloba bude vypadat, se ještě budeme dál radit, a to i v souvislosti s tím, že na konci tohoto týdne jsou dojednány jednak schůzka premiéra a prezidenta České republiky a potom schůzka prezidenta České republiky s předsedou ČSSD a s panem ministrem kultury. Teprve poté, co budou známy výsledky těchto schůzek a poté, co my se ještě všichni budeme ve svých klubech domlouvat na tom, jaký je možný další postup, bude definitivně sepsána žaloba a její obsah následně bude prostudován, předpokládám, všemi senátory a věřím, že většinou z nich podepsán. Tolik na úvod ode mě jako úvodní informace. 


osoba
-------------------------
Děkuji, prosím teď o slovo pana senátora Václava Lásku. 

Václav LÁSKA, senátor
-------------------------
Děkuji, dobrý den. Náš senátorský klub ve chvíli, kdy se začala odvíjet kauza Staněk, to sledoval a připravil i doplnění té naší žaloby, která už získala těch 34 podpisů senátorů a senátorek. To z jednoho prostého důvodu, že to současné konání prezidenta v podstatě je kontinuální a navazuje na skutky, které jsme se prezidentovi chystali vyčíst už v tom původním znění žaloby, naopak to stupňování toho jednání, vlastně to, co se děje dneska, má své kořeny třeba v kauze neodvolávání ministra tehdy ještě ministra Babiše a některých dalších, takže pro nás bylo naprosto logické, že i tento skutek by do žaloby zahrnut měl být. Ta dnešní jednání a vůbec veškeré jednání, které v Senátu na tohle téma vedeme, je nejvíce motivováno tím, aby Senát postupoval co nejvíce ve shodě, aby ten závažný krok, který zvažujeme i udělat chceme, podpořilo co největší množství senátorů. To, že ta žaloba bude doplněna o skutek neodvolání ministra Staňka, s sebou nese ten krok, že musí v každém případě být znovu podepsána, ty podpisy, které byly shromážděny, byly k původní verzi žaloby a platí, že pokud se do žaloby jakýmkoliv způsobem zasáhne, musí se podepisovat znova. Což samozřejmě dává prostor k tomu vést ještě jednání třeba s některými kolegy, které mají, kteří mají určité pochybnosti, a pokud to bude nějaká většinová vůle a pro nás akceptovatelné v té žalobě ještě nějaké zásahy udělat, tak to provedeme, protože když už to musíme podepisovat znovu, tak proč tuhle u šanci nevyužít a nepokusit se získat co nejvíce koncenzuální rozhodnutí Senátu. K tomu se určitě budeme scházet ještě příští týden a je naším společným cílem to, aby na tom nejvyšším plenárním zasedání Senátu čtyřiadvacátého skutečně ta žaloba byla připravená a byla projednána. Děkuji. 

osoba
-------------------------
Děkuji, prosím teď o slovo pana senátora Petra Holečka, za senátorský klub STAN. 

Petr HOLEČEK, předseda senátorského klubu /STAN/
-------------------------
Děkuji za slovo, já jsem opravdu velmi rád, že jsme se setkali v takovémto velmi reprezentativním složení, protože senátorky a senátoři si uvědomují, že ústavní žaloba na prezidenta není jen tak obyčejný krok, jedná se skutečně o velmi závažnou událost a faktem, že se tedy s tím zaobírají všichni předsedové a zástupci senátních klubů, je tady tedy na místě. Já mohu říct, že senátorky a senátoři klubu STAN si toto také uvědomují, v podstatě rozšíření té žaloby a o současné kroky prezidenta republiky je teď velmi aktuální a je mezi našimi členy velmi diskutovatelné. A zcela určitě mohu říci, že se drtivá většina senátorek a senátorů klubu STAN k té žalobě připojí, jinak bych chtěl říci ještě jednu věc. My tím reagujeme i na spoustu podnětů z veřejnosti. Spousta lidí, kteří, kterým se nelíbí aktuální jednání prezidenta republiky, a proto si myslíme a považujeme tu žalobu za velmi aktuální, velmi odůvodnitelnou a řekl bych skutečně pravdivou. Děkuju. 

osoba
-------------------------
Děkuji, teď prosím o slovo pana předsedu senátorského klubu KDU-ČSL Petra Šilara. 

Petr ŠILAR, předseda senátorského klubu KDU-ČSL
-------------------------
Dovolte několik vět doplnění. Jsem rád, že za klub KDU-ČSL a nezávislí můžu tento návrh ty slova, která tady zazněly, podpořit. Nás bude naprostá většina členů klubu, kteří podpoří tento návrh, tuto žalobu. A chtěl bych říci k tomu osobní jaksi názor v tom, že jsem velmi potěšen, že konečně tu žalobu budeme podávat, protože si myslím, že je potřeba říci, že císař pán je nahý a že je potřeba tyhlety věci řešit. Měl jsem taky mnoho jednání teďka s lidmi, a když jsem jim sděloval, že že budeme mít dneska konferenci a budeme připravovat tu žalobu, tak z velké většiny našich příznivců říkali: Konečně jste se v Senátu rozhodli a je to dobře. 

osoba
-------------------------
Děkuji, prosím o slovo senátora Miroslava Nenutila za klub ČSSD. 

Miroslav NENUTIL, senátor /ČSSD/
-------------------------
Pěkné odpoledne i za senátorský klub České strany sociálnědemokratické. Já musím říct, že naprostá většina našeho klubu je znepokojena konáním, respektive nekonáním prezidenta republiky, a proto pozměněný návrh žaloby u členů --- našeho klubu získal podporu. Je logické, že k popisu se rozhodnou po výsledku čtvrtečního jednání prezidenta a premiéra a pánů předsedů. 

osoba
-------------------------
Děkuji a prosím teď o slovo šéfku senátorského klubu ANO Zdeňku Hamousovou. 

Zdeňka HAMOUSOVÁ, senátorka /ANO/
-------------------------
Hezké odpoledne. Děkuji také za pozornost, za udělení slova. Děkuju kolegovi. Musím říci, že teď zazní trochu odlišný názor, než tady prezentovali kolegové, předsedové ostatních senátorských klubů. V tuto chvíli, v tomto čase, kdy vlastně za 2 dny pan premiér bude záležitosti odvolání pana ministra Staňka vést další jednání, tak náš senátorský klub se nepřipojuje k podání žaloby, bavíme se teď v aktuálním čase. Jeden z hlavních důvodů je, že vlastně, když si vezmeme část nebo tu ústavní žalobu, která by řešila hrubé porušení nedodržení ústavy panem prezidentem, tak tam stojíme v tuto chvíli v záležitosti odvolání nebo posečkávání, předvolání pana ministra Staňka na hliněných nohou, odpusťte mi tento výraz. Tam ta žaloba argumentačně je poměrně slabá, není dostatečně argumentačně doložená. To je jeden z těch důvodů. Druhý důvod za 2 dny očekáváme výsledek jednání, jinak ještě bych dodala, že to, že jsme tady dneska všichni jako předsedové senátorských klubů i s jiným názorem, dokládá dlouhodobě zavedenou praxi v Senátu, že Senát řeší závažné záležitosti společně bez ohledu na politické spektrum. U nás nebo Senátu je dominantní věcná záležitost, ta věcná stránka. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------------
Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka nemá ústavní žaloba senátorů šanci, zástupci některých koaličních i opozičních politických stran nejsou ohledně jejího podání názorově jednotní. Poslechněte si jejich reakce z dnešního vysílání ČT24. 

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
-------------------------
Tato aktivita části senátorů nemá vůbec žádnou naději na jakýkoliv úspěch, je to pouze politické gesto, které nemá reálný základ a nemá ani reálnou šanci na to, aby se tato záležitost dostala k Ústavnímu soudu. Neprojde Poslaneckou sněmovnou, to můžeme říct už v tuto chvíli s jistotou, je to totiž politický akt, který vyjádřením nevole určité části senátorů z toho, že Miloš Zeman se stal podruhé prezidentem republiky v roce 2018, o nic jiného tady nejde. Meritum věci absolutně absolutně vágní, nedává žádný ústavní smysl a je to pouze jakási sbírka novinových titulků a novinových komentářů, co se nám nelíbí na Miloši Zemanovi. Možná by se tak celý ten spisek mohl jmenovat. 

osoba
-------------------------
Pane Ovčáčku, ale není to jen politický názor, postup prezidenta Zemana kritizují i ústavní právníci, mimo jiné i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Tak o co prezident opírá ten svůj právní názor a ten svůj postup v těch posledních týdnech? 

Jiří OVČÁČEK, mluvčí prezidenta
-------------------------
Paní doktorko, my žijeme v právním státě a jestliže někdo říká nějaký názor, tak má stejnou právní validitu jako můj názor nebo názor váš. To, že něco říká pan předseda Ústavního soudu Rychetský nebo pan ústavní právník Kysela, není rozhodnutím soudu, není to právní názor, je to prostě názor nějakého člověka, nějaké osobnosti, která působí ve veřejném životě. Takových názorů zaznívá víc, připomínám třeba pana profesora ---, který má jiný názor, jinými slovy řečeno, bavíme se tady o situaci, kdy někdo sepsal jakési údajné hříchy pana prezidenta, vesměs jsou to politické záležitosti, kdy část senátorů dává svoji nelibost najevo z těchto kroků pana prezidenta, ale s ústavní situací to nemá vůbec nic společného, a já mohu jednoznačně zdůraznit, že ze strany prezidenta republiky v žádném případě nedošlo a nedochází k porušování ústavy České republiky. 

Jakub MICHÁLEK, předseda poslaneckého klubu /Piráti/
-------------------------
My máme dneska ústavně neodpovědného prezidenta a podle toho to vypadá. Řada lidí si hořekuje nad tím, že se zavedla přímá volba prezidenta republiky, ale to porušování ústavy tady bylo přece i předtím za prezidenta Klause, kdy prezident Klaus odmítal podepsat lisabonskou smlouvu, takže to se vůbec nezměnilo tou přímou volbou. To, co je příčinou toho, to je , že prezident republiky je neodpovědný, a to by se primárně mělo řešit a na to bychom se měli soustředit, aby se tato vada napravila, a ten člověk, který má obrovskou moc, je to v rukách jednoho člověka, tak, aby se choval v souladu z ústavou, aby byl odpovědný. To znamená, aby se třeba rozvolnily ty mechanismy, za kterých mohou komory parlamentu podat ústavní stížnost, respektive stížnost Ústavnímu soudu, ústavní žalobu, jak se tomu říká tak, aby Ústavní soud o ní mohl rozhodnout. 

osoba
-------------------------
Uvažujete i aktuálně o dalších způsobech jak, v uvozovkách usměrnit prezidenta tak, aby ústavu dodržoval, protože asi nebude úplně jednoduché, aby tato žaloba našla tu třípětinovou podporu Sněmovny. 

Jakub MICHÁLEK, předseda poslaneckého klubu /Piráti/
-------------------------
To bude určitě velmi těžké vzhledem k tomu, že řada těch stran jaksi souzní s panem prezidentem s tím jeho pojetím státu a s kreativním výkladem ústavy, že to tak nazval, to je něco podobného kreativní účetnictví. A co já považuju ovšem za největší riziko, předtím bych chtěl varovat, a toho bysme se opravdu měli vystříhat, je, že v určitém okamžiku, pokud bude ministr kultury protiprávně udržován ve svém úřadu, tak mohou být zpochybněna všechna rozhodnutí, která ministr učiní. To znamená všechna ta rozhodnutí, ve kterých rozhoduje ministr kultury, tak mohou být potom zpochybněna, protože byla vydána osobou, která nemá kompetenci k jejich vydání, která je ve svém úřadu udržována protiprávně, to já považuju za daleko větší riziko než nějakou kompetenční žalobu. Kde v kompetenční žalobě jde sice říci, kdo má určitou pravomoc, kdo ji nemá, ale není možné přikazovat nebo nějakým vynutitelný způsobem ukládat povinnosti. 

Ondřej VESELÝ, místopředseda strany /ČSSD/
-------------------------
Ústavní žaloba tak, jak ji připravuje Senát je jakýmsi mimořádným opatřením a my pořád věříme nebo dáváme prostor nějakým jednáním, které by tu ústavní krizi řešily standardním způsobem. To znamená, jednou možností je, že pan prezident nakonec ustoupí. Bude se chovat ústavně a pana, pana ministra odvolá neprodleně a jmenuje na návrh vlády nového nebo --- nového ministra. Druhou možností samozřejmě je klasickou možností, že pan premiér tedy sezná tu situaci za neudržitelnou, ústavně neudržitelnou, a podá kompetenční žalobu. To znamená, že abychom my připravili něco v tuto chvíli jako vládní strana, nepovažujeme za vhodné a opravdu musím i já ocenit postup Senátu, který si dává nějaký čas a čeká na to, jak ta jednání, jak ta jednání dopadnou. 

osoba
-------------------------
Tak s čím tedy půjde předseda strany Jan Hamáček za prezidentem, jaký z těch návrhů bude preferovat a má případně v záloze nějaké jméno někoho nového, kdo by mohl na tomto úřadu usednout? 

Ondřej VESELÝ, místopředseda strany /ČSSD/
-------------------------
Tady nejde primárně o jméno, které by mělo usednout, tady jde o jméno, které tam je a které by tam být nemělo. Prostě ústava předpokládá, že pokud je podán návrh na odvolání ministra, tak pan prezident jedná okamžitě nebo téměř téměř okamžitě neprodleně. Takže primární je, a na to jednání pan předseda Hamáček půjde s tím, že opravdu opět sdělí stanovisko své, že jsme navrhli odvolání ministra. Respektive my jsme předali ten návrh panu premiérovi, pan premiér ho řádně předal panu prezidentovi a není jiná možnost, než aby pan prezident pana ministra odvolal. Pokud, pokud tak neučiní, tak samozřejmě naším dalším požadavkem je požadavek --- panu premiérovi, o tom s ním také jednáme, byť ten to zatím odmítá, a to je, aby podal kompetenční žalobu. Pokud se ani jedna z těch věcí nestane, tak potom už může přijít na řadu ta věc, kterou předjedná nebo projedná v tuto chvíli Senát, to znamená, že prezident se pohybuje za hranou ústavy, v rozporu s ústavou, pan premiér nekoná svoji povinnost, podle mého názoru to jeho povinnost, aby ochránil ústavnost, a v tom případě musí nastoupit ta další váha, to znamená Poslanecká sněmovna a Senát, v opačném pořadí, myslím, jsem teďka řekl, a zpracuje ústavní žalobu a pak se postupuje podle ní. 

Helena VÁLKOVÁ, členka poslaneckého klubu /ANO/
-------------------------
Ústava jasně v tom čl. 65 odst. 2, mluvíte-li tedy o těch událostech, které by podle názoru některých senátorů mohly být předmětem ústavní žaloby pro porušení, hrubé porušení, ústavy, ústavního pořádku, tak ty události, které se zatím dějí, tak tuto intenzitu podle mého přesvědčení, tak jak ústava předvídá, nemají. Samozřejmě ale, a tady bych to chtěla zdůraznit, je to potom, případně, pokud se splní další podmínky a ty jsou dost striktně ústavou stanovené, předmětem jednání Ústavního soudu a ten jediný může posoudit, zda měli právo, pravdu senátoři, případně poslanci, protože tady musíme ještě dost odlišovat, zatímco tu ústavní žalobu mohou podat senátoři a musí jich být tři pětiny přítomných senátorů, tak ještě k tomu třeba souhlasu poslanců a těch poslanců musí být všech také tři pětiny, takže tam jsou dost tvrdě stanovené i podmínky pro podání ústavní žaloby. A stačí, aby Poslanecká sněmovna 3 měsíce mlčela, nemusí se k tomu ani vyjadřovat, k tomu návrhu, který přijde ze Senátu, stačí jenom mlčet, a platí zde fikce nesouhlasu, to znamená, když bude Poslanecká sněmovna mlčet, tak ta ústavní žaloba nemůže být podána. Takže to je třeba asi říci, že v tomhle ty mantinely jsou takto sevřeny ústavními pravidly. A možná, že vás zajímá, proč si myslím, že zatím ty události nenabyly té intenzity, kdyby pan prezident řekl: Odmítám odvolat pana ministra kultury Staňka. Tak to podle mého názoru již by mohlo naplnit tedy to, co předvídá ústava, hrubé porušení, protože tam je jasně stanovené, že odvolává na návrh premiéra. Pokud v souvislosti s těmi událostmi, které všichni sledujeme v přímém přenosu, pan ministr kultury podává trestní oznámení, žádá přešetřit poměry na Ministerstvu kultury, má jak on říká důvodné podezření, orgány činné v trestním řízení konají nebo prošetřují ten případ, a pan prezident řekne, že čeká, jak se ta situace vlastně vybarví, jak se vyvine, tak v takovém případě pochopitelně, on neříká: já ho neodvolám, ale on říká já chci vědět, proč ten návrh, a za jakých okolností na odvolání byl podán. 

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
-------------------------
A to už byla poslední informace dnešní Devadesátky, za chvíli začne Horizont, přeju hezký večer.

Přílohy