Výtěžek z koncertu ve výši 45 tisíc korun byl věnován na podporu duševně nemocných

22.01.2015

Jihlavský deník | Rubrika: U nás doma | Strana: 10 | autor: (tz)


Jihlava – Na 450 návštěvníků, řada významných hostů a výnos z prodeje vstupenek ve výši 45 tisíc korun charakterizovaly třetí Novoroční koncert dne 18. ledna vDKOv Jihlavě. Novoroční koncert pořádala firma Bosch Diesel, s.r.o., společně s Filharmonií Gustava Mahlera pro své zaměstnance a významné regionální partnery firmy.

Program koncertu Filharmonie Gustava Mahlera přinesl, po vzoru vídeňských filharmoniků, Johanna Strausse ml. a jeho současníky, slavné árie z oper, operet, muzikálů a filmů. Úspěšný koncert byl zakončen valčíkem „Na krásném modrém Dunaji“ a písní Brindisi z Verdiho opery La Traviata.
Jako hosty na zahájení koncertu uvítali obchodní ředitel Hermann Butz společně s technickým ředitelem Karsten Müllerem mimo jiné například senátora Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, poslankyni Sněmovny Parlamentu ČR Janu Fischerovou a primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka.
Firma Bosch Diesel, s.r.o., a její zaměstnanci věnovali výnos z prodeje vstupenek ve výši 45 tisíc korun neziskové organizaci Fokusu Vysočina z Havlíčkova Brodu.
Symbolický šek převzala ředitelka Fokusu Vysočina Anna Šimonová (na snímku vlevo uprostřed spolu s technickým ředitelem Bosch Diesel, s.r.o., Karstenem Müllerem a obchodním ředitelem společnosti Hermannem Butzem). „Máme radost z toho, že se jihlavský závod firmy Bosch vždy angažoval ve prospěch společnosti, je pevně spojen s regionem Vysočiny a ve smyslu zakladatele firmy Roberta Bosche podporuje neziskové organizace včetně různých charitativních projektů. Finanční dar využijeme na podporu projektu Komunitního chráněného bydlení pro 12 duševně nemocných klientů z regionu Vysočiny, včetně chráněné dílny,“ řekla ředitelka Fokus Vysočina Anna Šimonová.

Excelence z Vysočiny

„Stejně jako v posledních letech bychom chtěli uvítat nový rok nejen pěknou hudbou, ale zároveň i výtěžkem z našeho koncertu podpořit charitativní a veřejně prospěšné projekty v regionu Vysočiny. Takovýmto způsobem můžeme pomoci lidem, kteří nestojí ve středu společenského zájmu,“ sdělil na závěr Novoročního koncertu obchodní ředitel firmy Bosch Diesel, s.r.o., Hermann Butz.
„Dar symbolizuje jednak naše propojení s Krajem Vysočina, také chceme umožnit regionu a Jihlavě mít podíl na našem hospodářském úspěchu a technologickém pokroku. Naše poděkování patří ale především všem, kteří přispěli k tomu, že se podařilo vybrat skvělou částku na dobrou věc,” dodal u slavnostní příležitosti Butz.

Přílohy