Moc si Vás vážím, „Sobíňováci“

02.09.2019

Když starosta Sobíňova Miloš Starý děkoval při své závěrečné řeči za udělení titulu Vesnice roku Kraje Vysočina za rok 2018, končil své dojaté vystoupení slovy: „Moc si Vás vážím, Sobíňováci.“


V té větě, v tom poděkování spoluobyvatelům Sobíňova bylo v té chvíli všechno. Já jsem si znovu uvědomil, že úspěšný rozvoj každé obce nebo města velmi záleží na tom, do jaké míry jsou jejich obyvatelé ochotni a schopni táhnout za jeden provaz a často nezištně pracovat pro rozvoj obce.

Nedejme se prosím mýlit, to není myšleno tak a zřejmě tomu ani tak nikdy nebude, že by se v dané obci či městě všichni zastupitelé natož obyvatelé museli milovat a milovali. Různé názory, vášnivé diskuse, střety a problémy byly a budou. Důležité ale je umět se domluvit, umět se rozhodnout, za rozhodnutím si stát a vzájemně si nedělat naschvály.

Pokud toto dlouhodobě v obci nebo městě dokáží, je šance, že se třeba malá obec stane jednou Vesnicí Kraje Vysočina nebo město získá cenu Město pro byznys apod.

I když, popravdě si osobně myslím, že život v našich městech a obcích je mnohem více než o cenách o spokojeném životě s lidmi, kteří jdou dohromady, cítí se spolu dobře a vnímají svoje město či obce, jako to svoje rodné a nejlepší.

O letních měsících jsem měl možnost navštívit mnoho různých obcí a městeček, zejména v našem senátním obvodu, v okrese Jihlava a také na Dačicku a Slavonicku a musím říci, že kam jsem přijel, všude se něco dělo, všude se něco postavilo, opravilo, vysadilo … a zároveň něco dalšího připravovalo. Ano, vždy jsme se bavili i o problémech a potřebách, ale v součtu ten pokrok a posun vpřed je v životě našich obcí a měst zřejmý. S klidným svědomím si troufnu tedy napsat, moc si Vás vážím, obyvatelé obcí a měst našeho senátního obvodu a díky.

Přílohy