Peru - pátý až osmý den: Cusco, Lima, Callao a Praha

04.06.2014

Po sobotě a části neděle strávené v Cuscu vyplněné návštěvou Machu Picchu, poznáváním místních zvyků a na závěr i nedělní mší jsme se vrátili zpět do Limy a ještě v neděli večer jsme s krajany a zástupci českého velvyslanectví konzultovali a hledali další možnosti podpory českých projektů v Peru.


Nevím, zda lze závěrečný pondělní den naší návštěvy nazvat vyvrcholením, ale byl opět plný návštěv a jednání. Honorární konsul Raul Alta-Torre nám společně s panem velvyslancem Eisenbrukem připravili návštěvu provincie Callao. Tato bohatá provincie s přístavem, který si mimochodem půl napůl v privatizaci koupili Holanďané a Arabové, nás přivítala velmi vstřícně. Na prohlídku vojenského muzea, mezi jehož vzácné exponáty patří i  v Československu vyrobený tank LPT1 navazovala návštěva přístavu. Předseda provincie Felix Moreno se nám po celou dobu osobně věnoval a podrobně vysvětloval fungování peruánských provincií (regionů).

Na závěrečném pozdním a velmi dlouhém obědě jsme potom opět diskutovali možnosti spolupráce regionů i podnikatelů. Bylo naprosto zřejmé, že Peruánci velmi stojí o hospodářskou spolupráci s Českem a to zejména v oblasti vodohospodářské i v oblasti těžkého strojírenství a potravinářství. Byla definitivně potvrzena návštěva peruánských podnikatelů v červnu a předběžně dohodnuta návštěva zástupců regionu Callao v Česku.

Na závěr návštěvy si snad dovolím již jen několik postřehů:

  1. Peru je směsí velké chudoby i velkého bohatství zároveň. Peruánci se chtějí rychle vyrovnat vyspělým zemím a Česko za vyspělou a navíc spřátelenou zemi považují.
  2. V Peru již 10 let převyšuje meziroční hospodářský růst 5% a tomu odpovídají a budou odpovídat peruánské investice, pokud Česko bude nadále váhat, přijdou a budou investovat jiní.
  3. V Peru jsou v naprosté většině policisty ženy, prý je tomu tak proto, že je lze obtížněji než muže korumpovat. Zda je tomu skutečně tak, nevím. J
  4. V Peru nosí maminky své malé děti na zádech v šátcích se speciálním úvazem. Kočárek jsem na ulici neviděl ani jeden.
  5. Že je doprava zejména množství aut problémem jsem již popisoval, co mě překvapilo, byla úplná absence aut vyráběných v Mladé Boleslavi. Naše dotazy jasně napovídaly, že příčinou není nezájem Peruánců. Naopak!
  6. Hodně jsme se v tom lišili, ale já jsem peruánskému jídlu na chuť moc nepřišel. Tropické ovoce příliš nemusím a ani jejich většinou nasladko upravované brambory či jiné pokrmy mě příliš neoslovily.
  7. Listy koka jsou snadno dostupné, můžete si zažvýkat nebo si vypít čaj. Kromě progresivních účinků na můj žaludek a střeva jsem však jiné účinky nepozoroval, ale možná jsem nebyl dostatečně vytrvalý. J
  8. Při nákupech Peruánci zejména na trzích vždy smlouvají. Skoro jsem měl někdy pocit, že pokud by člověk přistoupil na první jimi vyslovenou cenu, tak by je zklamal.
  9. V Peru je pitná voda nekvalitní, doporučuji pít jedině balenou, co se týká kanalizace, není výjimečný požadavek na odkládání použitého toaletního papíru do nádoby mimo mísu.
  10. Peru je čarovná země s velkou perspektivou a problémy, které jsme my již většinou vyřešili, a proto umíme a můžeme pomoci. Navíc, je o nás zájem. Nevyužít toho by bylo chybou.

 

Dne 3 6. 2014, tedy v úterý, ve 14,00 hodin tentokrát pražského času.

Přílohy