Pravidla a konkurzy

21.02.2012

V souvislosti s novelou školského zákona se Rada Kraje Vysočina rozhodla do konce dubna 2012 realizovat celkem 55 konkurzních řízení na pozice ředitelů krajských škol a školských zařízení.


Zároveň s přípravou současných 55 ředitelek a ředitelů na své konkurzy vrcholí díky načasování poměrně široká diskuse o připravovaných Pravidlech Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi (tedy i škol a školských zařízení), zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací a stanoví se podmínky k jejich plnění. (Dále jen Pravidla.)

To tedy znamená, že většina ředitelek a ředitelů našich krajských škol a školských zařízení má za úkol se nyní těsně před svým konkurzem zároveň vyjadřovat k poměrně se značnými rozpaky vnímaným Pravidlům, která by do budoucna měla zásadně ovlivnit další řízení a fungování krajských škol a školských zařízení.

Že se jedná o skutečně problematicky vnímaná Pravidla dokazuje například skutečnost, že bylo v prvním kole připomínkového řízení nutné k těmto Pravidlům vypořádat celkem 193 připomínek. Zřejmě i tento velký počet připomínek vedl k rozhodnutí nyní na začátku roku 2012 zahájit druhé kolo připomínkového řízení.

Vzniklá situace mě nutí napsat, že shodou okolností vzniklý souběh období ředitelských konkurzů a úkolu ředitelek a ředitelů se v téže době vyjádřit k připravovaným Pravidlům považuji za nešťastný. Domnívám se totiž, že ředitelka či ředitel před konkurzem nebude mít asi příliš času, chuti ani odvahy se kriticky vyjadřovat k návrhům svého zřizovatele a „chlebodárce“. Spíše tomu bude přesně naopak.

Považoval bych tedy za správné, kdyby Rada Kraje Vysočina jako zřizovatel krajských škol a školských zařízení celý proces připomínkování a tvorby Pravidel alespoň na dobu prvních čtyř měsíců roku 2012 pozastavila a nechala nejdříve plánované konkurzy na pozice ředitelek a ředitelů proběhnout.

Jsem přesvědčen, že by toto pozastavení připomínková Pravidel prospělo atmosféře průběhu konkurzních řízení i vyšší objektivitě a odvaze při posuzování a připomínkování Pravidel.

Miloš Vystrčil
Předseda Klubu krajských zastupitelů ODS

Přílohy