K pořadu 10. schůze Senátu - Ústavní zákon o bezpečnosti

11.10.2017

Praha, 10. schůze Senátu


Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:10:10 - 09:13:17:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vystupuji s návrhem, abychom o návrhu Organizačního výboru, kterým je vyřadit podle materiálu, který máme k dispozici, z programu jednání bod 31, což je senátní tisk č. 165 – Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., veřejnosti známý jako zbraňový zákon, hlasovali zvlášť, a to z toho důvodu, že senátorský klub ODS vyřazení tohoto bodu z programu pléna nepodporuje. A důvodů, proč to nepodporujeme, je několik.

Za prvé. Senát obdržel návrhu na změnu tohoto zákona už 24. července 2017, to znamená, že návrh tohoto zákona tady máme už téměř tři měsíce. Tři měsíce tady máme návrh zákona, přesto z důvodů, které si myslím, že nejsou věcné, včera Organizační výbor schválil, abychom tento návrh zákona dnes neprojednali. Jsme dokonce v takové situaci, že 19. září Organizační výbor navrhl zařazení tohoto bodu na program jednání dnešního pléna, abychom následně poté, co dle mého názoru si výbory Senátu – mám tím na mysli ústavně-právní výbor i výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost – vzaly plénum Senátu jako rukojmí, na Organizačním výboru ne hlasy senátorů za ODS, ale hlasy ostatních senátorů, navrhli tento bod vyřadit. To znamená, že i v tomto směru se Organizační výbor chová schizofrenně, to znamená poté, co navrhl 19. září zařazení tohoto bodu, tak 10. října pak navrhl vyřazení tohoto bodu. A pokud budeme říkat, že je to jenom z toho důvodu, že výbory nekonaly, tak nekonaly proto, že nechtěly konat, ale ne proto, že nemohly konat. Konat mohly, ale nekonaly.

Velmi prosím, aby o tomto bodu, o zbraňové novele bylo hlasováno z hlediska jejího vyřazení samostatně. A zároveň si vás dovolím požádat, abyste toto vyřazení nedopustili a abychom voličům byli schopni sdělit ještě předtím, než proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, jaký je skutečný názor jednotlivých stran, resp. jejich zástupců na tuto novelu. Není možné se chovat ve smyslu pohádky Ani nahá, ani oblečená, ani pěšky, ani na voze. Děkuji za pozornost.