Návrh zákona o zpracování osobních údajů

30.01.2019

Praha, 5. schůze Senátu


(Tisk č. 25)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:19:50 - 11:20:20:

Já se omlouvám, faktická nebo procedurální poznámka. Já si myslím, že ten návrh, co navrhuje paní kolegyně, je velmi logický. Ale abychom dostáli jednacímu řádu, tak by to mělo být tak, že projednáme ve smyslu vystoupení předkladatele a zpravodajů senátní tisk č. 25, otevřeme rozpravu, přerušíme rozpravu, uděláme to samé s tiskem 26 a potom můžeme ve spojené rozpravě projednat oba dva tisky. Abychom neudělali něco, co je v rozporu s jednacím řádem, tak si myslím, že by se mělo postupovat takto.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:35:15 - 11:36:41:

Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové. Náš výbor se zabýval senátním tiskem č. 25 na své 3. schůzi, konané dne 23. ledna 2019. V úvodním slově Jiřího Nováčka, 1. náměstka ministra vnitra ČR, zpravodajské zprávě mojí a po rozpravě výbor doporučuje Senátu PČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Miloše Vystrčila a pověřuje předsedu výboru Senátu Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Co se týká obsahu navrhovaného pozměňovacího návrhu, tak ten spočívá v tom, že výbor navrhl, aby Úřad pro ochranu osobních údajů nebyl ústředním správním úřadem pro práva na informace, více v rozpravě. A nyní ještě, když mám slovo, opakuji svůj procedurální návrh. To znamená, navrhuji, pane předsedající, aby poté, co bude otevřena rozprava, byla přerušena, abychom zahájili projednávání dalšího bodu, to znamená senátního tisku č. 26. Aby znovu vystoupil navrhovatel, aby vystoupili zpravodajové a potom byla otevřena rozprava k oběma bodům. Děkuji.