Novela DPH - senátní návrh

24.05.2012

Praha, 22. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 303)

čas 12:21:35 - 12:23:05:

Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já k tomu návrhu mám jenom dvě otázky. První je, jestli by bylo možné, aby navrhovatel specifikoval, k jakému snížení podle výpočtů, které předpokládám, že byly udělány, by došlo z hlediska výběru DPH, pokud by byl přijat tento zákon, nebo tento pozměňovací návrh. Takže první otázka je, jaké to bude mít důsledky pro státní rozpočet a prosba o kvantifikaci.

Druhá moje otázka zní – pokud dojde k tomu, co se vláda včera usnesla, to znamená, zůstanou dvě sazby DPH, 16 % a 21 % v roce 2013, tak potom by podle tohoto snad budoucího vládního návrhu potraviny zůstaly v té 16procentní sazbě, zatímco i podle pozměňovacího návrhu pana navrhovatele by měly být v 17,5procentní sazbě, tak se ptám, jestli toto si uvědomuje a jestli by pak následně, pokud by sem přišel vládní zákon, trval na tom, aby potraviny zůstaly v 17,5procentní sazbě DPH, zatímco vláda v tom, co schválila, počítá s tím, že by byly potraviny v 16procentní sazbě DPH. Děkuji za pozornost.

čas 12:59:59 - 13:00:38:

Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, toto moje vystoupení spíš patřilo do obecné rozpravy, ale nebylo bohužel možné, abych to řekl, neboť pan navrhovatel promluvil úplně na závěr.

První věc, kterou chci říct, je ta, že prostřednictvím paní předsedající děkuji panu navrhovateli, že mi na moji otázku neodpověděl, dokonce mě poučil, že se takto ptát nemá a řekl mi, na co se příště mám zeptat.

A druhá věc, kterou mám je ta, že chci říct, že na moji druhou otázku, jestli se pan navrhovatel přiklání k 16procentnímu DPH na potraviny nebo k 17,5procentnímu DPH na potraviny, mi rovněž neodpověděl. Děkuji za pozornost.

 

Přílohy