Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

15.11.2018

Praha, 2. schůze Senátu


(Tisk č. 252)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:48:47 - 17:50:53:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení petenti, dámy a pánové, paní předkladatelko, pane předsedající. Já budu jenom velmi stručný, nebojte se. Ale musím tady aspoň dvě nebo tři věci říci.

My jsme se zákonem o poštovních službách jako senátoři zabývali několikrát, několikrát jsme upozorňovali, že pokud ty zákony budou vypadat tím způsobem, jak vypadaly, nebo dnes vypadají, tak musí dojít k tomu, co nám dneska tady petenti říkají, že prostě nebude Česká pošta konkurenceschopná, nebude stát schopen správným a spravedlivým způsobem jí sanovat služby, některé základní služby, které ona poskytuje a musí, na základě toho, že nikdo jiný poštovní licenci nechce, než pošta, kterou potom následně úřad vybere. Dneska to tady slyšíme, jedním z těch dopadů je kromě rušení pošt na menších obcích a městysech také to, že pracovníci pošty jsou významně podhodnoceni na svých platech. Já celkem si myslím, že usnesení, které k této věci přijal náš VUZP, je usnesení, které tu věc uznává.

A jsem pro to, abychom se zachovali tak, že ho schválíme a petentům dáme zapravdu. Druhá věc je, do jaké míry si Ministerstvo vnitra a zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pořád tvrdilo, že kompenzační fond bude fungovat, a my jsme tenkrát říkali, že fungovat nebude, že od nikoho žádné peníze nedostanou a že to nakonec dopadne tak, že ty peníze nebudou, je schopno, aby ten stav, v kterém se dneska nachází, narovnalo. A to takovým způsobem, aby nebyly poště dávány peníze, které jsou nad rámec toho, co vykonává. Na druhé straně, aby také nebyla podhodnocena a nedocházelo k nespravedlivému neodměňování za práci, kterou odvádějí. Děkuji za pozornost.