Sdělení o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě

22.08.2013

Praha, 12. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě (Tisk EU č. K 059/09)

čas 09:38:11 - 09:39:24:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí s zabýval uvedenou problematikou na své 12. schůzi 19. června 2013. Přijal stanovisko. To stanovisko má dvě části. V první části konstatuje, že v současné době i na základě zprávy, která byla podkladem jednání pro výbor, ukládání a zachycování oxidu uhličitého v gelujících strukturách nemá hospodářskou ani společenskou perspektivu.

A druhá část toho stanoviska říká, že je potřeba o tomto způsobu ukládání oxidu uhličitého otevřeně jednat a zvažovat jeho další perspektivy. Toto stanovisko bylo dle mého názoru hodnotným způsobem zapracováno do stanoviska výboru pro evropské záležitosti a v tomto směru si myslím, že výbor pro evropské záležitosti odvedl dobrou práci a není důvod, aby za výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí navrhoval nějaká další usnesení.

čas 09:39:35 - 09:42:30:

Já se omlouvám, paní předsedající, pane ministře, ale já jsem nechtěl být napomínán podobně jako můj kolega Krejča za to, že tam budu ještě říkat nějaké své osobní názory. Já jenom zase velmi stručně – v podobném duchu, jako jsem vystupoval včera a do jisté míry to spíše ode mě berte jako ocenění současného přístupu Evropské komise. My se zpravidla o obsahu sdělení – v tomto případě Sdělení Komise Evropského parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě - nebavíme. Já jenom chci upozornit, že materiály EK vykazují zvláštní schizofrenii. Ta schizofrenie spočívá v tom, že pokud si materiál prostudujete, tak skutečně zjistíte, že v současné době i samotný materiál na základě provedených zjištění konstatuje, že CCS technologie disponuje, nebo vlastně nedisponuje, nebo má nedostatek hospodářské a společenské perspektivy. Je negativně vnímána, vykazuje neperspektivu a vykazuje poměrně závažné problémy. Upozorňuji, že projekty, které byly v EU realizovány, nebo se realizují, byly všechny neúspěšné. Jeden neúspěšný skončil v Německu, dalších 5 neúspěšných pokračuje s velkými ekonomickými problémy, a pokud nějaký projekt komerční, který pracuje s technologií CCS dneska je realizován, tak je mimo EU. A po tomto řekl bych kritickém zhodnocení současné situace se následně dočkáme závěru, který říká, že je potřeba na věcech dále pracovat a dále je podporovat. Mně to připadá podobné, jako kdybyste provedli prověrku toho, zda nějaká osoba má matematické myšlení, případně schopnost analyticky myslet, a poté, co zjistíte, že to u ní tak není, že spíš je nadaná hudebně nebo nějakým jiným způsobem, byste následně jako závěr učinili to, že je potřeba ho dát studovat matematicko-fyzikální fakultu.

Takže v tomto směru naštěstí takové závěry tady nečiníme, a proto já prosím, abyste usnesení výboru pro evropské záležitosti podpořili.

Přílohy