Výroční zpráva ÚZSVM 2010

13.10.2011

Praha, 12. schůze Senátu


Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2010 (Tisk č. 122)

čas 17:06:49 - 17:07:57:

Vážená paní předsedající, vážený pane náměstku, dámy a pánové, já mám také jenom dotaz. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových také komunikuje s kraji, a zejména je to v oblasti vlastnictví státních pozemků, které jsou pod komunikacemi, zejména silnic 2. a 3. třídy. Já se obecně chci zeptat, zda Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuvažuje o tom, že by své formuláře smluv, které zejména s kraji, a někdy i s obcemi uzavírá, přece jen trochu nezjednodušil, protože některé podmínky, které tam úřad formuluje, mi připadají, zvláště pokud jsou úspory mezi subjekty veřejné správy uzavírány jako velmi zvláštní až nesmyslné, ať je to předkupní právo, nebo některé jiné věci.

Můj dotaz zní, zda se chystá úřad v tomto směru aspoň nějak komunikovat např. s kraji a domluvit nějaké jednodušší smlouvy, než je tomu doposud.

Přílohy