Žádost prezidenta - ústavní soudce

20.03.2019

Praha, 7. schůze Senátu


Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.) (Tisk č. 47)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:37:34 - 13:37:52:

Já jsem se přihlásil spíše symbolicky, abych se připojil k tomu, co tady říkal pan senátor Láska i pan senátor Dienstbier, protože jsem rovněž přesvědčen o tom, že pokud tady má fungovat právní stát, tak se ani nesmí jevit to, že se někdo snaží někoho ovlivnit, natož aby se to pak stalo!