Zákon o léčivech

30.01.2019

 Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 30)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:53:31 - 19:57:31:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já děkuji panu ministrovi za ty odpovědi. Já se přesto, abych se ujistil o té věci, ještě jednou zeptám a potom bych poprosil pana předsedajícího, aby před vlastním hlasováním, po skončení rozpravy a po závěrečných slovech udělal 10minutovou přestávku na poradu našeho klubu. Ještě se jednou zeptám. Jestli jsem to dobře pochopil, tak jsou tady dvě věci. Jedna věc je, že je tady pozměňovací návrh paní senátorky Chalánkové, který nějakým způsobem upravuje vztahy k lékárníkům a distributorům. A máme na to nějaké různé názory. A pokud by se stalo, že bychom se dostali do podrobné rozpravy a pozměňovací návrh by byl přijat, tak by to něco znamenalo v těchto vztazích, co někdo považuje za pozitivní a někdo za negativní.

Ale zároveň by se stalo to, že zákon nabude později účinnosti, protože by se musel vracet do sněmovny, kde bychom byli buď přehlasováni, nebo nebyli přehlasováni, a bylo by to přijato v té podobě, v které by to tam šlo. A tím pádem by se stalo, že zákon by nabyl účinnosti později, než vyjde ve využití nařízení, které začne platit, jak jsem pochopil, 9. února.

A teď se dostávám k tomu mému dotazu, který mě zajímá, protože pan ministr tady tvrdí, že to nařízení, které je přímo aplikovatelné, by potom způsobilo, že by nebylo možné lékařům distribuovat očkovací látky, jestli tomu dobře rozumím. A já se ptám, jak na to pan ministr přišel, z kterého článku toho nařízení to plyne. Neboť já jediné, co jsem našel, je článek 23, který, když to zjednoduším, říká, že si to případně může stát ošetřit po svém. A pokud nebude platit tento zákon, tak bude platit ten dosavadní zákon 378/2007, zákon o léčivech. A v tom zákonu je v § 77 napsáno dneska – a dneska to platí, že je možné distribuovat očkovací látky, a teď to čtu, ?lékařům, a to pouze imunologické přípravky za účelem očkování.? Tečka.

To znamená, jinými slovy, já tomu rozumím tak, že nařízení říká, že by to nebylo možné, pokud bychom to neměli ošetřeno zákonem. A když my žádný zákon dneska neschválíme, tak bude platit dosavadní zákon. A v tom dosavadním zákoně je to ošetřeno. Tak se ptám, kde je ten problém? Protože tady to je napsáno, že to je možné. A to nařízení nám říká, můžete to dělat podle nařízení, když to nemáte ošetřeno zákonem. A já to v tom současném zákoně vidím. Tak nerozumím tomu, kde je problém a proč ta obava vznikla. Kdyby mi to ještě jednou mohl někdo vysvětlit, tak bych to uvítal. Na druhé straně chápu, že to je komplikovaná věc a že tomu není tak, že by okamžitě bylo možné na to odpovědět. Proto jsem poprosil o tu přestávku, abychom si to nějak dokázali vysvětlit.

Za sebe souhlasím s tím, že pokud by se stalo, že by lékaři a lékařky nemohli dostávat očkovací látky, aby přímo nemohli očkovat a došlo by k tomu, co tady popisovala paní kolegyně Šromová, tak to bych nepovažoval za rozumné a správné. Ale úplně mi neplyne z toho, co jsem zatím slyšel a mohl si přečíst, že se tak skutečně stane.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 20:06:23 - 20:08:18:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já děkuji panu ministrovi za to vysvětlení. Díval jsem se na ten článek 23 i na to znění stávajícího zákona. S pravděpodobností hraničící s jistotou má dle mého názoru pan ministr pravdu a skutečně by došlo k tomu, že pokud bychom dnes ten zákon vrátili do sněmovny, tak nastane problém s tím, že zřejmě bude možné, že by se stalo, že by lidé, kteří potřebují naočkovat, museli jít do lékárny, pak by nosili ten lék v kapse a přinesli by ho lékařce nebo lékaři a on by následně očkoval. A to je věc, která je hodně riziková a kterou my nechceme. To znamená, stalo se to, že jsme se stali jakýmsi rukojmím toho, že vláda přichází s tím zákonem do Senátu pozdě. Na druhou stranu já většinou tohle velmi kritizuji, ale musím říci, že ten zákon byl předložen do sněmovny v červnu roku 2018, to znamená, není to tak, že by vyloženě ministerstvo nedělalo vůbec nic.

Takže já řeknu teď dvě věci. První je, že náš klub se nějak rozhodl. A omlouvám se, prostřednictvím pana předsedajícího, vám, paní senátorko Chalánková, za to, že zřejmě nedojde k tomu, že bychom v plné míře podpořili váš pozměňovací návrh, ale zachováme se nějakým způsobem konstruktivně. A protože jde o zdraví lidí, protože jde o věci asi nejdůležitější, tak v tomhle případě se k tomu hlasování postavíme přiměřeně konstruktivně.

A ta druhá věc je, že tím pádem ruším svoji žádost o desetiminutovou přestávku před hlasováním. Děkuji za pozornost.