Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

27.02.2019

Praha, 6. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 35)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:44:12 - 16:50:09:

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Jenom dvě také si myslím docela krátké poznámky. První je, že pokud se podíváte na důvodovou zprávu k tomuto zákonu, resp. změně zákona, tak v té části cíl návrhu je napsáno, cituji: Předkládaný návrh zákona předpokládá zdanění finanční náhrady jako jediný možný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhrada ve svém konečném důsledku byla přiměřená. Z čehož plyne, že zřejmě předkladatel ví, co to je ta přiměřená částka a jak se k ní má dostat. Nikde jsem se to nedočetl a nenašel. Jediné, co jsem našel, je několikero zdůvodnění toho, proč částky jsou takové, jaké byly schváleny a následně podle nich podepsány smlouvy řekněme 17 církví a náboženských společností se státem. To byla první poznámka.

Druhá trošku navazuje na to, co tady říkal pan senátor Koštial. Kdysi, v roce 1967 Ladislav Mňačko napsal knihu Ako chutí moc. Jak chutná moc. A v té knížce se píše o tom, že když někdo dostane moc, tak potom mu tak zachutná, že se sám o ni nakonec začne bát a je schopen dělat hrůzostrašné věci, což jsme poznali a známe to ze zkušenosti a pak je zřejmé, že byť se třeba změní kulisy, tak moc chutná pořád, byť třeba někomu jinému. Mně dnes napadlo, když jsem to poslouchal, jestli by někdo jí nemohl napsat knihu, jakou cenu má moc. Zatím podle debaty, kterou tady slyšíme, to vypadá, že pro většinu PS bohužel a to většina, která podporuje vládu. Cena moci se skládá z jednoho schválení protiústavního zákona a zhruba čtyř set milionů korun ročně po dobu třiceti let. To je jedna interpretace ceny moci, kterou je ochotna tato vláda zaplatit, aby získala podporu a mohla ještě nějakou dobu vládnout. Pak se samozřejmě nabízí otázka, jestli to tak skutečně je. Myslím si, že to tak úplně není a že asi tentokrát bude mít pravdu pan kolega Dienstbier, který říká, že to je podvod. Myslím si, že to je dvojnásobný podvod na voličích. Ten první bod, to už tady bylo popsáno, páchá KSČM, která chce nabulíkovat svým voličům, že to všechno nebylo správně a že ona dělá všechno pro to, aby majetek církvím byl odebrán aspoň částečně, protože její voliči si to přejí a ona je zase získá a bude silnější a silnější a silnější. Doufám, že nikdy ne nejsilnější. A ten druhý podvod, o kterém tady řeč ještě nebyla, je podvod pana premiéra a jeho spojenců, kteří dle mého názoru doufají, že přestože návrh podporují, tak on potom bude Ústavním soudem zamítnut a oni zlo a nemravnost nespáchají, ten protiústavní čin, protože budou zastaveni Ústavním soudem a všechno pojede dál. Oni splní své koaliční povinnosti, resp. kvazi koaliční povinnosti. Přesto církve budou pořád a náboženské společnosti na svém a podporovatel také bude spokojen. Jediný, kdo bude podveden, jsou ti voliči, co uvěřili komunistům, že to myslí upřímně, a potom voliči a na případně dalších, kteří také uvěří, že to myslí upřímně. A vlk se nažere, koza zůstane celá, zdánlivě. Zdánlivě proto, protože to, co se stane, a je to naprosto zásadní, je, že a to tady také už zaznělo, společnost ještě více znejistí. Pokud dnes se Parlament těší nějaké důvěře, která není velká, tak poté, co nastane scénář, který jsem předestřel, tak už důvěra bude velmi malá. Protože když je někdo schopen přijmout protiústavní zákon a proto, aby zůstal u moci, udělat cokoliv proti naší Ústavě, proti tomu, na čem funguje právní stát a na čem jsou založeny základy společnosti české i evropské, tak potom v nějakém okamžiku může být schopen všeho. Znovu tedy prosím, aby poslankyně a poslanci se skutečně zamysleli, jestli jim to za to stojí.

Jestli skutečně tak vysokou cenu chtějí zaplatit za to, aby ještě někdo 2 roky mohl vládnout. Zvláště když si uvědomíme, kdo to je. Děkuji za pozornost.