Senátor Vystrčil o reformách: Úřady musí sloužit lidem, ne naopak

28.02.2012

Efektivní veřejná správa, e-government, boj proti korupci nebo podpora podnikání. To jsou jen některá témata z diskuze u kulatého stolu k aktualizaci Národního programu reforem 2012, na které vystoupil také senátor Miloš Vystrčil.


Setkání, během něhož pozvaní experti prodebatovali konkrétní návrhy na znění finálního textu o reformách, hostil Lichtenštejnský palác v Praze ve čtvrtek 23. února.

„Musím přiznat, že mi někdy připadá, že se normální člověk snad již ani nemůže ve všech těch diskuzích o reformách a smyslu jejich realizace vyznat. Na jednání jsem se snažil zdůraznit, že je nutné neustále hlídat, aby třeba i dobře míněné snahy o zjednodušení a elektronizaci spíše nevedly ke vzniku dalších formulářů a povinností. Důležité je, aby úřady sloužily lidem a ne lidé úřadům.  Někdy mám pocit, že je to čím dál častěji naopak, a to často paradoxně někdy i proti vůli samotných úředníků,“ okomentoval svou účast v diskuzi senátor Vystrčil.

Co jsou kulaté stoly?

V dubnu předloží vláda České republiky Evropské komisi aktualizovaný Národní program reforem. Ten představuje souhrn reformního úsilí, které přispívá k plnění cílů stanovených ve Strategii Evropa 2020.

S ohledem na průřezovou povahu Národního programu reforem zasahujícího do mnoha sfér společenského a ekonomického dění se do přípravných konzultací zapojují také zástupci odborné veřejnosti, regionálních a místních samospráv, akademické sféry, NERVu, občanských sdružení a další vybraní experti.

V prvním čtvrtletí roku 2012 tak probíhá série neformálních diskusních stolů, které představují příležitost k prezentaci a projednání stanovisek. „Považuji za velmi žádoucí, aby do diskuze nad novelizací tohoto důležitého dokumentu byli co možná nejintenzivněji zapojeni hospodářští, sociální a regionální partneři, stejně jako zástupci akademické sféry a obou komor Parlamentu České republiky,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti z Úřadu vlády České republiky Vojtěch Belling.

Přílohy