Statistika věda je …

04.06.2014

Asi nikoho nepřekvapí, že obce dostávají na své fungování peníze podle počtu svých obyvatel. Zjednodušeně řečeno platí, že čím více má obec obyvatel, tím více peněz od státu na financování svého provozu dostává.


Asi bychom čekali, že stejně jako každý, kdo má v obci trvalé bydliště, musí v dané obci platit například poplatek za odvoz odpadu, bude trvalý pobyt také rozhodující pro určení celkového počtu obyvatel pro výpočet příjmů obce.

Kupodivu, v případě přidělování peněz obcím je to jinak. Rozhodující pro přidělení peněz obcím není počet obyvatel v dané obci přihlášených k trvalému pobytu, ale jakási bilance počtu obyvatel zpracovávaná jedenkrát ročně Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Pikantní na této bilanci ČSÚ je, že vychází z výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které se koná jednou za 10 let. Toto sčítání je základem pro jakýsi zvláštní odhad, který provádí ČSÚ každoročně a který by měl určovat počet obyvatel, který se v obci či městě dlouhodobě zdržuje.

Důsledky tohoto přístupu jsou potom takové, že se podle velikosti obce či města někdy docela zásadně liší počty obyvatel určené reálným součtem všech trvale bydlících (tento údaj má k dispozici každá obec a vychází z vlastní přesné evidence) od počtu určeného bilancí (odhadem) ČSÚ.

Hlavním důvodem proč o tom píši je skutečnost, že v dnešní době dostávají obce ročně za každého obyvatele do obecní pokladny většinou více než 10 000 korun. Na Vysočině i v celé ČR jsou běžné případy, kdy obec, ve které je trvale hlášeno a skutečně žije například 110 obyvatel má podle bilance ČSÚ například 105 nebo i 100 obyvatel. Asi jste si rychle spočítali, že v tomto případě přichází ročně zmiňovaná obec o cca 50 až 100 tisíc korun. V případě větších měst jsou tyto rozdíly přepočtené na peníze často i několik miliónů korun (Jihlava, Frýdek Místek, …). A to není málo.

Společně s paní senátorkou Richtrovou již několik let bohužel neúspěšně usilujeme o to, aby ministerstvo financí souhlasilo se změnou zákona a dalšími kroky, které by zajistily přidělování prostředků obcím podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu. Není to ideální řešení, ale je určitě spravedlivější než současný systém založený na odhadech. Tak jsem nyní zvědav, jak uspějeme u nového ministra financí.

Přílohy