Tiskové prohlášení k setkání starostů a členů VUZP senátorů P. Víchy a M. Vystrčila s ministrem financí A. Babišem a generálním ředitelem GFŘ M. Janečkem

02.09.2015

Po úvodním vystoupení ministra financí Andreje Babiše, ve kterém konstatoval nedostatečnou komunikaci s obcemi ze strany ministerstva financí a zejména GFŘ, seznámil generální ředitel GFŘ Martin Janeček přítomné s kompromisním návrhem, ve které garantoval, že nebude jakkoliv krácena kvalita obslužnosti občanů ze strany územních pracovišť finančních úřadů.


Ministr financí Andrej Babiš a generální ředitel Martin Janeček v odpovědích na dotazy na základě požadavků starostů dále garantovali:

Dlouhodobost nesnižování kvality výkonu veřejné služby ze strany finančních úřadů.

Vyhodnocení fungování kompromisního řešení po roce trvání.

Realizaci dohody o podrobnostech dalšího fungování ÚzP FÚ v dotčených městech do konce září 2015.

Zajištěni možnosti plateb realizovaných dosud v pokladnách FÚ jiným pro FS efektivnějším a přitom dostupným způsobem.

Přílohy