Zprávy ze Senátu: Evropská komise přiznala, že se bez rozvoje jaderné energetiky neobejde. Konečně!

03.03.2011

Celé „přiznání“ Evropské komise má velmi dlouhý název a lze je dohledat například na webových stránkách Senátu. Budu tedy pro stručnost používat pouze zkrácený název „Sdělení Evropské komise Energie 2020“.


Celé „přiznání“ Evropské komise má velmi dlouhý název a lze je dohledat například na webových stránkách Senátu. Budu tedy pro stručnost používat pouze zkrácený název „Sdělení Evropské komise Energie 2020“.

V dvaadvaceti stránkovém dokumentu, který popisuje pět priorit nové evropské energetické strategie se nachází několik velmi zajímavých údajů a evropských „předsevzetí“, která jednoznačně rehabilitují jadernou energetiku a její rozvoj v rámci celé EU.

Ve Sdělení Komise Energie 2020 se například můžeme dočíst:

  1. Odhaduje se, že ceny elektrické energie jsou v Evropě o 21% vyšší než v USA a o 197% vyšší než v Číně.
  2. Evropská rada přijala v roce 2007 cíl snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů (vodní pára, CO2, CH4, N2O, ozón atd.) o 20% a případně o 30%, pokud se úměrně svým možnostem připojí i další rozvinuté země.
  3. Přínos jaderné energie, díky níž se v současnosti vyrábí přibližně dvě třetiny elektřiny bez emisí uhlíku, musí být hodnocen otevřeně a objektivně. 

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že pokud státy EU v budoucnu nepodpoří rozvoj jaderné energetiky dojde k významnému snížení konkurenceschopnosti EU vůči ostatním rozvinutým nebo rychle se rozvíjejícím globálním ekonomikám (například USA, Čína, Indie atd.). Zároveň navíc bude velmi obtížné snižovat emise skleníkových plynů dle Evropskou radou schváleného cíle.

Bohužel ve Sdělení Evropské komise Energie 2020 však nenalezneme ani náznak strategie širší, jasnější a konkrétnější podpory jaderné energetiky příští generace. Postoj evropské komise je tedy typicky „evropský“. Evropská komise jedním dechem v dokumentu totiž přiznává, že se bez rozvoje jaderné energetiky neobejde a druhým dechem ale paradoxně nevyslovuje podporu jejímu rozvoji.

Jedno indické přísloví říká: „Vezmi si co chceš, ale zaplať“. Nelze si totiž myslet, že je možné zajistit konkurenceschopnost EU a nerozetnout bludný kruh (bez)jaderné energetiky. Kdo chce brát musí i dávat a mít odvahu měnit názory a přiznat chybu.

Miloš Vystrčil
senátor

Přílohy