33. schůze Poslanecké sněmovny

10.07.2019 14:30 - 10.07.2019 18:00

Praha, Poslanecká sněmovna


Senátor Miloš Vystrčil se zúčastní projednávání poslaneckého návrhu zákona zamítnutého Senátem (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/5/) v Poslanecké sněmovně na 33. schůzi.