Budeme papírovat nebo sportovat?

01.07.2016
„Obec zpracovává pro své území v samostatné působnosti plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.“ To je doslovná citace z návrhu zákona o podpoře sportu, která mi opravdu při projednávání zákona o podpoře sportu v Senátu vyrazila dech.

Jestli je ministerstvo školství skutečně přesvědčeno, že lze obyvatele obcí přinutit sportovat tím způsobem, že všem 6 253 obcím povinně zákonem nařídíme zpracovat plány rozvoje sportu a zajišťovat jejich provádění, tak by se opravdu mělo nad sebou hluboce zamyslet.

Na ministerstvu asi nevědí, že skoro 600 obcí v Česku má méně než 100 obyvatel a na svém území zpravidla jedno nebo žádné sportoviště. Méně než 500 obyvatel má potom dokonce 3 500 obcí.

Zároveň je tomu tak, že různé mikroregiony a větší obce a města své plány rozvoje sportu, aniž by jim to kdokoliv nařídil, dávno řeší ve svých komplexních plánech rozvoje, regionálních strategiích, rozpočtových výhledech apod.

Zkrátka funguje to, jak má. Možná to třeba někde i úplně nefunguje, ale to povinné plány rozvoje sportu stejně nespraví. Všichni přece víme, že papír snese všechno.

A tak se jenom bojím, aby tento bláznivý nápad s povinnými plány rozvoje sportu pro všechny obce do zákona neprošel. Protože pokud se tak stane, tak se velmi obávám, že dalším krokem bude podmínění podání žádosti o jakoukoliv dotaci na podporu sportu existencí plánu rozvoje sportu. Potom již pouze zbývá ještě ustavit nejlépe opět zákonem Státní úřad na kontrolu plánů rozvoje sportu a jejich provádění a to včetně včasné aktualizace. Když si to totiž představíte, tak kontrola 6 253 plánů, jejich provádění a aktualizací, to je náplň práce minimálně pro desítky úředníků.

A tak mě napadá, co třeba také stanovit povinně pro každou obec zpracování plánů rozvoje kultury, plánů rozvoje zdravého nakupování a stravování, plánů rozvoje sousedských vztahů apod. Ne to opravdu není dobrý přístup k obecním samosprávám.

Senát navrhl povinnosti mít plány rozvoje sportu obce zbavit. Tak uvidíme, jak uspějeme ve Sněmovně.