Jak zlepšit fungování veřejné správy? Zásadní systémové změny nejsou třeba, tvrdí senátor Vystrčil

07.06.2016
Jakým způsobem se dá zefektivnit a hlavně urychlit fungování veřejné správy? To je základní otázka, nad níž se zamýšleli pozvaní odborníci, kteří se v druhé polovině dubna sešli u pomyslného kulatého stolu v prostorách pražské Vysoké školy finanční a správní.

Hlavním tématem debaty, kterou ve spolupráci se zmíněnou vysokou školou pořádala redakce časopisu Moderní obec, bylo územně správní členění státu – skladebnost správních struktur jako základní předpoklad pro optimalizaci výkonu veřejné správy v České republice.

Nejdůležitější výstupy z diskuze, které se mimo jiné zúčastnili náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Jana Vildumetzová či předseda senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Miloš Vystrčil, zájemci najdou v právě vycházejícím červnovém čísle časopisu Moderní obec. Například se dozvědí, jak vypadají čtyři návrhy ministerstva vnitra na nové řešení územně správního členění státu, z nichž vláda vybere tu nejvhodnější.

Senátor Miloš Vystrčil se z hlediska územního členění přiklání k takzvané nulové variantě. „Podle mého názoru je u nás skladebnost správních obvodů dobře nastavena a k územně správnímu členění státu není nutné přijímat zásadní změny. Jiná situace je v oblasti vlastního výkonu veřejné správy, kde je nutné konečně přistoupit k reálným krokům, které povedou k tomu, že nebude cestovat po úřadech občan, ale pouze jeho žádost. Na občanovi potom pouze bude, aby žádost podal osobně na jednom z úřadů nebo třeba i pouze elektronicky,“ uvedl senátor Vystrčil.