Komise nesmí zbytečně prodlužovat lhůty

05.12.2013
www.vlasak.net | autor: mk | zdroj: Kancelář O. Vlasáka 

Koncem listopadu 2013 se na půdě Evropského parlamentu v rámci jednání Výboru pro regionální rozvoj uskutečnilo již 5. meziparlamentní zasedání poslanců Evropského parlamentu a zástupců národních parlamentů. Účastníci spolu s komisařem pro regionální politiku Johannessem Hahnem, diskutovali nad tím, jak bude vypadat nová politika soudržnosti pro období 2014-2020.

Smyslem nové politiky soudržnosti je podle místopředsedy Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka maximalizovat dopad každého investovaného eura. Prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů se budou zaměřovat na menší počet klíčových priorit (např. vzdělávání, výzkum a inovace, podpora malých a středních podniků, informační a telekomunikační technologie a boj s chudobou) a státy si budou muset stanovit cíle, kterých budou chtít za pomoci těchto prostředků dosáhnout a které bude Komise bedlivě sledovat. Členské státy budou také muset do roku 2016 splnit řadu takzvaných předběžných podmínek, tedy přijmout stanovené právní předpisy a strategie na národní či regionální úrovni, které mají zajistit, že peníze z evropských fondů budou investovány do promyšlených projektů a budou mít zajištěnou dostatečnou právní ochranu.

Právě na problémy spojené se splněním předběžných podmínek upozorňoval během diskuze senátor Miloš Vystrčil, který na setkání reprezentoval Parlament České republiky. V současné době je podle senátora situace taková, že pokud stát převádí evropskou směrnici do národního práva a dopustí se nepřesností, zašle mu Komise upozornění, kde uvede, jakých chyb se stát dopustil a vyzve ho, aby se ve stanovené lhůtě k těmto výtkám vyjádřil. Stát tedy zašle v určené době odpověď Komisi a pak jen čeká a čeká, až dostane odpověď. Pro Komisi totiž žádné lhůty pro zaslání odpovědi neplatí! Dle senátora Vystrčila tak může hrozit, že by liknavý přístup Komise mohl vést až k tomu, že by stát nemusel stihnout přijmout všechny požadované předpisy včas a ohrozilo by se tím čerpání evropských fondů. Právě na tuto problematiku se v rámci kontroly Komise chce zaměřit místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák.