Návrh nařízení EP a Rady o EF pro přizpůsobení se globalizaci

09.12.2011
Praha, 14. schůze Senátu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014-2020) (Tisk EU č. N 089/08)

čas 10:55:30 - 10:58:48:

Vážený pane předsedající, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Já bych se chtěl napříč stranami zastat svých kolegů z výboru pro evropské záležitosti, byť nejsem jeho členem, tak usnesení tohoto výboru sleduji docela pečlivě. Jsem přesvědčen, že mají nejen vysokou kvalitu a říkám to jako člověk, který s evropskými penězi a Evropskou unií, řekl bych docela dlouhodobě zabývá a sleduje politiku EU velmi pozorně. A to, co tady zaznělo od pana předsedy Senátu myslím si, že není vůbec spravedlivé posouzení té obrovské práce a velmi promyšlených usnesení, která jsou nám potom předkládána.

Nyní se vrátím k tomu diskutovanému návrhu paní místopředsedkyně Gajdůškové a pokusím se třeba jinými slovy trošku říci, o co tam jde a co vlastně ten výbor má v úmyslu. Ten výbor v žádném případě se nestaví proti tomu, aby tomu, kdo přijde o práci, bylo pomoženo, aby získal podporu. Naopak proti ty státy, které jsou ekonomicky slabší a jsou na tom hospodářsky hůře, zajistit pokud možno větší podporu, a to čeho my jsme svědky v rámci toho, jak se EU vyvíjí – a třeba další taková věc, která se nyní dostává do plánovacího období 2014 až 2020 – jmenuje se to Nástroj dopravního propojení, jsou věci, kdy Evropa jako celek, zejména vedená svými nejsilnějšími členy EU, chce dosáhnout toho, aby ty peníze, které společně do Evropské unie přivádíme, potom už nesměřovaly k naplňování tak zvaného cíle konvergence, to znamená, k tomu aby se více pomáhalo slabším a méně těm silnějším. Část usnesení, která navrhuje zrušení toho konvergenčního fondu vlastně není o něčem jiném než o tom, aby došlo k naplnění cílů konvergence řekněme silněji, aby se pomáhalo těm hospodářsky slabším a méně hospodářsky silnějším. To je vlastně princip toho usnesení, a to je to, na čem se podle mého názoru zcela logicky usnesli všichni nebo skoro všichni členové tohoto výboru. Takže prosím vás, neberte to tak, že tady někdo chce něco Evropské unii vzít a naopak přesně ve smyslu naplňování hlavních cílů Evropské unie, to je cílů konvergence. A existence konvergenčního fondu jde vlastně proti němu a i proto ten konvergenční fond původně měl být dočasným fondem. Takhle to je a tak je politika Evropské unie myšlena a ta instituce konvergenčního fondu dlouhodobá jde vlastně proti ní a proti tomu hlavnímu cíli, který v současné době platí.