O jedné výstavě v Budějovicích

23.11.2010
Horácké noviny, strana 7, Publicistika (Petr Kundera)

Moravské Budějovice - Jen čtyři dny trvala v říjnu ve výstavních prostorách Muzea v Moravských Budějovicích velmi zajímavá výstava Cesta k obchvatu Moravských Budějovic. Pořadateli byli Muzeum řemesel Moravské Budějovice, Muzejní spolek Moravské Budějovice a Fotoskupina Spektrum.

Jak už název vypovídá, výstava dokumentovala dobovými materiály a fotografiemi složitý a náročný postup přípravy a výstavby silničního obchvatu Moravských Budějovic - silnice I/38.

Vernisáž se uskutečnila v podvečer neděle 24. 10. 2010. Byla početně navštívena, pozvání přijali i dva senátoři - Vítězslav Jonáš a nově zvolený dr. Miloš Vystrčil. Vernisáž byla i premiérou dokumentárního filmu Milana Macháta o výstavbě silničního obchvatu, stavbě s více než miliardovým nákladem.

Vlastní výstava dokladuje dlouhodobý vývoj přípravy výstavby - první územní plán města, který už počítal s touto stavbou, je z roku 1941. Je dokladován postupný vývoj této myšlenky v dalších letech až k postupné stabilizaci do realizované podoby. Výstava obsahovala řadu dalších projektů a publikací o dopravních stavbách celého regionu, především o „císařské“ z 18. století a na ni navazujícímu poštovnictví. Fotografové prezentovali řadu velkorozměrových fotografi í ze stavby, projektanti nabídli vizualizace dokončené stavby, návštěvník si na místě mohl provést srovnání s realitou.

Pořadatelé využili výstavy k předání pamětních listů těm, kteří se zasloužili o výstavbu -projektantům, investorům (ŘSD ČR), zhotovitelům z jednotlivých firem.

Vlastní silniční obchvat byl slavnostně otevřen ve středu 27. října. Je to bezkonkurenčně největší dopravní stavba jihozápadní Moravy. Ať hodně dlouho slouží bez havárií