Pracovní zahraniční cesta - Postřehy z Ameriky - Den čtvrtý

24.09.2011