Projevy

Zákon o Úřadu práce České republiky

27.01.2011 
Praha, 4. schůze Senátu, čas 12:07:45 - 12:08:58 více..

Informace vlády ČR o pozicích vlády na jednání Evropské Rady

26.01.2011 
Praha, 4. schůze Senátu, čas 17:36:40 - 17:41:33 více..

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

26.01.2011 
Praha, 4. schůze Senátu, čas 16:07:29 - 16:08:47 a 16:10:42 - 16:13:48 více..

Zákon o dani z přidané hodnoty

26.01.2011 
Praha, 4. schůze Senátu, čas 10:23:27 - 10:26:40 více..