Projevy

Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací

17.03.2011 
Praha, 6. schůze Senátu, čas 14:49:31 - 14:51:48 více..

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

17.03.2011 
Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:45:18 - 12:49:25 více..

Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti

16.03.2011 
Praha, 6. schůze v Senátu, čas 18:56:18 - 18:58:50 více..

Občanský zákoník

16.03.2011 
Praha, 6. schůze Senátu, čas 17:49:15 - 17:52:13 více..

Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

16.03.2011 
Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:57:48 - 13:01:09 více..

Zákon o zaměstnanosti

03.03.2011 
Praha, 5. schůze Senátu, čas 16:22:16 - 16:23:57 více..

Energie 2020: Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energii

03.03.2011 
Praha, 5. schůze Senátu, čas 10:24:50 - 10:32:00 více..