Projevy

Národní program reforem

04.05.2011 
Praha, 8. schůze Senátu, čas 17:11:54 - 17:17:11 a 17:19:09 - 17:19:52 více..