Projevy

Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o elektronických úkonech

21.07.2011 
Praha, 10. schůze Senátu, čas 18:33:19 - 18:36:02 a 19:06:08 - 19:09:26 více..