Projevy

Soudní řád správní

04.08.2011 
Praha, 11. schůze Senátu, čas 11:55:27 - 11:58:50, 12:09:30 - 12:11:41, 12:17:49 - 12:18:48 a 12:20:19 - 12:22:01 více..