Projevy

Veřejné zakázky

14.12.2011 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Návrh nařízení EP a Rady o EF pro přizpůsobení se globalizaci

09.12.2011 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Zákon o Finanční správě

08.12.2011 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Inkasní místo

08.12.2011 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Školský zákon

07.12.2011 
Praha, 14. schůze Senátu více..