Projevy

Novela z. - zákoník práce

27.03.2013 
Praha, 52. schůze Poslanecké sněmovny více..

Návrh směrnice EP a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady ...

22.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Návrh na změnu v orgánech Senátu

21.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákon o prodejní době

21.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech

20.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Zákon o odpadech

20.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..

Ústavní zákon - změna Ústavy

20.03.2013 
Praha, 6. schůze Senátu více..