Projevy

Balíček zaměstnanosti mládeže

25.04.2013 
Praha, 8. schůze Senátu více..

Zákoník práce

25.04.2013 
Praha, 8. schůze Senátu více..

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě Stav evropského trhu s uhlíkem v roce 2012

25.04.2013 
Praha, 8. schůze Senátu více..