Projevy

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Školský zákon

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Zákon o hospodaření energií

19.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Zpráva o živ. prostředí ČR 2013

18.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..

Novela zákona o NKÚ

18.03.2015  Článek obsahuje přílohy 
Praha, 7. schůze Senátu více..