Projevy

Zákon o ochraně spotřebitele

11.11.2015 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Zákon o poštovních službách

11.11.2015 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Zákon o evidenci obyvatel

11.11.2015 
Praha, 14. schůze Senátu více..

Zákon o hasičském záchranném sboru

11.11.2015 
Praha, 14. schůze Senátu více..