Senát navrhl omezit napadení vydaných územních plánů u soudu

04.08.2011
Zpravodajství ČTK, Parlament, státní spr. - Praha, Středoč. kraj, ČR   (mhm)

Praha 4. srpna (ČTK) - Lidé by měli podle Senátu nově žádat Nejvyšší správní soud (NSS) o zrušení zřejmě jen těch vydaných územních plánů, které platí od roku 2009. Senátoři tak dnes navrhli upravit vládní novelu soudního řádu správního, která pro dosavadní i budoucí územní plány a další opatření obecné povahy počítala se zavedením tříleté lhůty na soudní zpochybnění. Senátní úpravy nyní posoudí sněmovna.

Omezit možnost napadnout u NSS vydané územní plány během tří let od jejich účinnosti navrhl senátor ODS a bývalý hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil spolu s předsedou senátorů ČSSD Petrem Víchou. Bez omezení by podle Vystrčila mohly být až do ledna 2015 napadeny územní plány, které nabyly účinnosti například počátkem tisíciletí.

Omezení podle Vystrčila v zájmu právní jistoty obyvatel území i investorů podpořilo i ministerstvo pro místní rozvoj, stejně jako jeho bývalý bývalý šéf a senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Upozornil, že lidé se vůči územním plánům obce mohou nyní odvolat ke krajskému úřadu i ministerstvu, schvalovací proces tak může trvat pět let.

Ministerstvo spravedlnosti naopak senátní úpravu odmítlo, vidí v ní porušení principu legitimních očekávání a nesoulad s ústavou. Ministerstvo souhlasilo ale s dalšími úpravami, které se týkají sjednocení terminologie a souladu novely s občanským soudním řádem.

Cílem novely je zjednodušit a minimálně o půl roku urychlit řízení u NSS, který bude mít nově pravomoc zrušit všechny napadené rozsudky i příslušná správní rozhodnutí. V současnosti při podání kasační stížnosti k NSS shromažďuje a připravuje důkazy a materiály příslušný krajský soud. Pokud NSS správní rozhodnutí zruší, vrací se případ krajskému soudu, který teprve může příslušné správní rozhodnutí zrušit.

Novela také dává novou pravomoc ombudsmanovi podávat správním soudům žaloby ve veřejném zájmu. V současnosti může veřejný ochránce práv pouze podat podnět státnímu zástupci. Senátor ODS Jaroslav Kubera navrhl neúspěšně tuto pravomoc veřejného ochránce práv zrušit s poukazem na to, že dosavadní stav je vyhovující, neboť úřad ombudsmana byl "velmi často zneužíván ekoteroristy" při sporech o trasu dálnice D8 Českým středohořím.

Předloha počítá rovněž se změnou příslušnosti správních soudů. V současnosti správní spory posuzuje soud tam, kde je sídlo odvolacího orgánu ve správním řízení, tedy v naprosté většině v Praze. Soud je zahlcen a průměrná délka řízení je tu nejméně rok a půl. U stejné agendy v Jihočeském kraji je průměrná délka řízení půl roku. Vláda proto navrhla novelou uzákonit to, že napříště budou věcně příslušné ty krajské soudy, kde sídlí správní orgán prvního stupně.