Informace z cesty senátorů

JUDr. Miroslava ANTLA a MUDr. Radka SUŠILA do Zakarpatské oblasti (srpen 2012)

Pátek 3. 8.

Užhorod – jednání se členy Zakarpatské oblastní rady pány Volodymyrem Čubirkem a Mychajlem Popovičem. Úvodní schůzka, stručné seznámení s historií i současností Zakarpatska, s vývojem spolupráce mezi Zakarpatskem a Krajem Vysočina, informace o současné politické i ekonomické situaci v oblasti. Senátor JUDr. Miroslav Antl mj. informoval o členství obou senátorů ve Skupině přátel Senátu Parlamentu ČR a Zakarpatské oblasti (SPZO) i o jejich zájmu o tento region, poznatky a výsledky jednání budou po návratu tlumočit všem členům SPZO.

Náměty z jednání:

Iniciovat na úrovni české vlády pro další programovací období namísto/vedle dosavadních přeshraničních programů takové programové priority, do kterých by se mohla spolu s ČR, SR a Maďarskem zapojit v rámci tzv. „Východního partnerství“ i Ukrajina a její jednotlivé oblasti.

V Užhorodu stále není honorární konzul ČR a vydávání víz. Občané Zakarpatska musí pro česká víza cestovat až do Lvova na generální konzulát. Místní představitelé navrhují, aby česká strana definovala požadavky, jaké mají být kladeny na osobu budoucího honorárního konzula a oni by na jejich základě české straně sami rádi navrhli několik adeptů na obsazení tohoto postu. Informace o chystané cestě podnikatelů ze Zakarpatska do ČR; senátoři navrhli i možnost návštěvy svých volebních obvodů. Účinkování zakarpatského pěveckého sboru v ČR; možnost vystoupení ve volebních obvodech obou senátorů

Neděle 5. 8.

Koločava – účast na tamním folklórním festivalu. Delegace ze Semil vedená starostou a poslancem PČR Janem Farským zde podepsala dohodu o spolupráci města Semily a obce Koločava. Oba senátoři navštívili mj. Muzeum Ivana Olbrachta a seznámili se se záměrem na vybudování nové muzejní expozice. Paní Natalia Tumarec seznámila senátory s aktivitami na podporu cestovního ruchu a zejména návštěvnosti českých občanů v tomto horském regionu.

Úterý 7. 8.

Chust – jednání s delegací vedení města v čele s primátorem Volodymyrem Kashchukem. Ukrajinská strana pořídila o průběhu jednání videozáznam a na závěr senátor JUDr. Miroslav Antl zodpověděl dotazy redaktorky pro TV. Poté zástupci starosty doprovodili českou delegaci do české kolonie v Chustu…

Náměty z jednání:

Chust má velký zájem o partnerské město v ČR (nejlépe v průmyslové oblasti) Snaha o realizaci společných projektů s partnery v ČR (nabízí se mj. i oprava české kolonie) a získávání českých investorů

Mukačevo – jednání s primátorem Zoltanem Lendielem a s Ernestem Nusserem – vedoucím odboru EU a cestovního ruchu, a s členem Zakarpatské oblastní rady Mychaylem Popovičem. Ukrajinská strana pořídila o průběhu jednání videozáznam a na závěr senátor JUDr. Miroslav Antl zodpověděl dotazy redaktorky pro TV. Poté následovala prohlídka města a hradu Palanok za osobní účasti primátora města. Seznámení s městem, jeho historií a vícenárodnostním obyvatelstvem, jeho infrastrukturou, průmyslem i vědeckotechnickým potenciálem.

Náměty z jednání:

vítaná aktivita českých investorů a spolupráce s technickými vysokými školami v ČR

Užhorod – jednání se členem Zakarpatské oblastní rady Mychaylem Popovičem.

Náměty z jednání:

Zájem o spolupráci s českými subjekty na projektech týkající se sociální oblasti Revitalizace čs. vojenského hřbitova v Užhorodě, doposud se i přes sliby ministra obrany A. Vondry nic neděje

Středa 9. 8.

Užhorod

1. Setkání senátorů s předsedou Společnosti TGM v Užhorodě Ivanem Latkou a předsedkyní Užhorodské společnosti české kultury Olgou Buksarovou (v přítomnosti Volodymyra Čubirka) – seznámení s činností obou spolků, představení publikační činnosti, doprovod senátorů po Masarykově mostě k bustě TGM. Zakarpatští představitelé představili senátorům plán na revitalizaci parku TGM, která by měla být uskutečněna v následujících týdnech.

2. V budově Zakarpatské oblastní rady přijal senátory Ivan I. Baloha, předseda oblastní rady, za účasti členů oblastní rady Popoviče a Čubirka. Senátor JUDr. Miroslav Antl předal I.I.Balohovi osobní dopis senátora a předsedy skupiny přátel Zakarpatska RNDr. Miloše Vystrčil a informoval jej o účelu cesty obou senátorů na Zakarpatsko. Ukrajinská strana pořídila o průběhu jednání videozáznam a na závěr senátor JUDr. Miroslav Antl zodpověděl dotazy redaktorky pro TV.

Náměty z jednání:

I.I. Baloha vysoce hodnotil dosavadní výsledky spolupráce s krajem Vysočina a vyjádřil přání zahájit spolupráci i s dalšími regiony v ČR. Oba senátoři přislíbila takovou možnost prezentovat ve svých krajích.

I.I. Baloha znovu potvrdil eminentní zájem o zřízení honorárního konzulátu ČR v Užhorodu s tím, že by nabídli vhodné kandidáty na osobu honorárního konzula (dle kritérií, stanovených českou stranou. Senátor Miroslav Antl slíbil projednání takové možnosti na Ministerstvu zahraničních věcí ČR začátkem měsíce září 2012.

3. Návštěva univerzity spolu s předsedou Zakarpatské oblastní rady I.I.Balohou, jednání s rektorem a děkany, návštěva knihovny a stomatologické fakulty.

Náměty z jednání:

Potřeba doplnit knižní fond univerzitní knihovny o českou odbornou literaturu i beletrii Oba senátoři dodají potřebnou literaturu, nutno vyřešit dopravu, resp. zaslání knih Zájem o výměnu studentů i akademických pracovníků s českými vysokými školami Oba senátoři slíbili projednání možností výměny a další spolupráce na VŠ ve svých regionech i jinde s tím, že požádají a součinnost i ostatní členy SPZO