Zástupci Kraje Vysočina dnes prodloužili partnerskou smlouvu se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny

Tisková zpráva Kraje Vysočina

Dnes v dopoledních hodinách hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a Ivan Ivanovič Baloha, předseda Zakarpatské oblastní rady Ukrajiny stvrdili svými podpisy smlouvu o pokračování partnerství mezi oběma partnerskými regiony na dobu neurčitou. Dalším významným dnes podepsaným dokumentem je partnerská smlouva mezi městy Pelhřimov, Mukačevo. „Od roku 2008, kdy se obě oblasti staly partnery, došlo k důležitým výměnám zkušeností a na zakarpatské straně se zrealizovaly projekty za několik desítek milionů korun. Podle stanovených strategických cílů Zakarpatské oblasti jsou finanční prostředky věnované Vysočinou investovány především do oblasti školství, sociální a zdravotní péče, kultury a cestovního ruchu,“ okomentoval Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Společně se delegace účastní i skupina senátorů, která zastupuje Sdružení přátel Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Členy sdružení je 38 senátorek a senátorů, kteří se přihlásili k přátelství a individuální podpoře bývalého území Podkarpatské Rusi. Za tímto účelem bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi sdružením senátorů a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, které za senátory podepsal čestný předseda sdružení Miloš Vystrčil a za Zakarpatskou oblast Ukrajiny předseda Ivan Ivanovič Baloha.

tisk@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz