Senátní obvod 52 - Jihlava

je tvořen celým okresem Jihlava a východní částí okresu Jindřichův Hradec, ohraničenou na západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod Landštejnem.

Základní statistické údaje
(k 1. 1. 2012)

Počet obcí 141 tj. 2,26 % ze všech obcí v ČR
Největší město (dle obyvatel) Jihlava (50 669 obyvatel, tj. 39,578 % z celkového počtu obvodu 52)
Nejmenší obec (dle obyvatel) Vanůvek (37 obyvatel, tj. 0,029 % z celkového počtu obvodu 52)
Počet obyvatel 128 024 tj. 1,22 % ze všech obyvatel ČR
Rozloha v km2 1 599,8 tj. 2,03 % z rozlohy ČR
Nejstarší obec (dle průměrného věku na obyvatele) Vápovice (52,7 let; okres Jihlava – Telčsko)
Nejmladší obec (dle průměrného věku na obyvatele) Županovice (33,2 let; okres J. Hradec – Slavonicko)
Nejvýše položený bod Javořice (837 m. n. m.)
Nejníže položený bod kde Moravská Dyje opouští Moravu – cca v 440 m
Počet měst 7 – Jihlava, Dačice, Třešť, Telč, Polná, Brtnice, Slavonice
Počet městysů 9 – Luka nad Jihlavou, Batelov, Kamenice, Dolní Cerekev, Stonařov, Mrákotín, Nová Říše, Stará Říše, Větrný Jeníkov
Průměrná hustota osídlení (obyvatel na km2) 80,02
Správní členění dle území okres Jihlava, východní část okresu Jindřichův Hradec
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností 4 – Jihlava, Telč, Dačice, Jindřichův Hradec
Počet obcí v obvodech obcí s rozšířenou působností

78 (Jihlava); 45 (Telč); 17 (Dačice); 1 (J. Hradec)

Počet správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 7 – Jihlava, Polná, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice
Počet obcí v obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem 50 (Jihlava); 16 (Polná); 12 (Třešť); 45 (Telč); 13 (Dačice); 4 (Slavonice); 1 (Nová Bystřice
Obce s největším počtem místních částí 16 – Jihlava, Dačice

Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v pdf souboru
Počet obyvatel obcí a částí obcí senátního obvodu Jihlava (SLDB 2001) v xls souboru