Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2022

Volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022 a 30. září a 1. října 2022 ve 27 senátních obvodech.

 

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

máme před sebou volby do Senátu v senátním obvodu JIHLAVA, který kromě Jihlavska zahrnuje také Polensko, Brtnicko, Třešťsko, Telčsko, Dačicko a Slavonicko.

Jsem přesvědčen, že znát svůj senátní obvod a být v něm průvodcem a pomocníkem by mělo být povinností každého senátora. Považuji také za důležité o své práci informovat a být vám v případě potřeby k dispozici.

Děkuji velmi za roky setkávání i spolupráce a dovoluji si vás znovu požádat v senátních volbách o podporu na naší společné cestě a v práci pro náš region.

 

Senátorské desatero

 1. Za vůbec nejdůležitější považuji setkávání s lidmi. Nežít v bublině, ale zajímat se o každodenní problémy lidí a využívat získaných poznatků při schvalování a tvorbě zákonů. To je pro mě opravdu nesmírně důležité.
 2. Za naprosto zásadní považuji spolupráci s městy a obcemi, hospodářskými komorami, zvláště jihlavského i jindřichohradeckého okresu, neziskovými organizacemi, spolky, kraji a všemi dalšími subjekty, které mají zájem o spolupráci nebo diskusi a výměnu informací.
 3. Všechna opatření se snažím v Senátu prosazovat s cílem zachovat a chránit svobodu, bezpečí a demokracii.
 4. Podpora lepší dostupnosti zdravotní péče, lepší dopravní obslužnosti a sociálních služeb byla a je každodenní součástí mých jednání.
 5. V legislativním procesu je nutné zákony zjednodušovat a myslet především na potřeby lidí. Podařilo se nám například změnit energetický zákon ve prospěch zákazníků (boj s „energošmejdy“) nebo zajistit před topnou sezónou poskytování kompenzací za účelem snížení stoupajících cen elektrické energie a plynu.
 6. Za klíčová v našem senátním obvodu považuji nejen jednání s průmyslníky a dalšími výrobci a prodejci, nýbrž také jednání se zemědělci. Jsme zásobárnou potravin. Je nutné se starat pečlivě a zodpovědně o naše zdroje pitné vody a ochranu prostředí, ve kterém žijeme.
 7. Podpora vysokého školství, středních a základních škol a také škol mateřských je neopomenutelným faktorem. Na kvalitě výchovy, vzdělávání a fyzické zdatnosti závisí naše budoucnost.
 8. Nebýt populistou a neslibovat vzdušné zámky. Říkat pravdu, i když je nepříjemná, a přiznat chybu, když ji uděláte.
 9. Chovat se slušně, nepovyšovat se a vážit si práce každého, kdo ji vykonává poctivě. Velmi důležité je děkovat a nezapomínat poděkovat.
 10. O mé práci se můžete dočíst na www.vystrcil.cz, například ve výročních zprávách nebo stovkách článků, které jsem napsal a pravidelně píši. Skládat účty a informovat o své práci a jejích výsledcích totiž považuji za slušné a poctivé.
Váš senátor
podpis

Chůzí za zdravím

V Lipkách chci navázat na svého tátu a inspirovat

Když byla moje maminka před necelými čtyřiceti lety po infarktu na ozdravném pobytu v lázních Poděbrady, byl ji můj tatínek několikrát navštívit. Tátu tam zaujala chodecká stezka podél Labe, kde pacienti kardiaci rychlou chůzí zlepšovali svou fyzickou kondici na trase s názvem Stezka pro zdravé srdce. Můj tatínek poté v osmdesátých letech minulého století v telčských Lipkách vyznačil obdobnou stezku pro zdravé srdce, která byla až do svého zániku hojně využívána.

Protože v dnešní době je právě pohyb, pro ty starší zejména chůze, velmi důležitým nástrojem k udržování dobré fyzické kondice, rozhodl jsem se, že „tátovu“ stezku pro zdravé srdce v telčských Lipkách pro inspiraci obnovíme. Stezku vyznačíme a vybavíme informačním panelem, jenž umožní chodcům, kteří dvoukilometrovou trasu absolvují, zjistit, jak na tom se svou kondicí jsou. Zároveň si myslím, že by takové stezky pro zdravé srdce mohly vzniknout i na dalších místech senátního obvodu, aby podpořily chůzi jako nejpřirozenější pohyb, a zejména aby pomohly lepší péči o naše zdraví. Nic cennějšího totiž nemáme.


Zapojte se do kampaně

Podporujete mě jako senátora pro okres Jihlava, Dačicko a Slavonicko?

Pomozte mi ve volební kampani!

Pokud mi pomůžete ve volební kampani, můžeme to společně opět dokázat a vyhrát volby. Pomoc podporovatelů a sympatizantů je tou nejsilnější zbraní, která ve volbách vrací politice a politickým kampaním smysl.

 

S každým, kdo o to stojí, se rád setkám a rád budu diskutovat o tom, jak moc jsou volby do Senátu důležité a proč si myslím, že jsem byl a nadále jsem připraven být pro náš region jako senátor užitečný.

 

Jak mi můžete dále pomoci s podporou mého týmu

   
   

  Kalendář kampaně

   

  Materiály volně ke stažení a tisku